Czy prawo do urlopu ulega przedawnieniu

Zatrudniona ma kilkadziesiąt dni urlopu. Chciała go skumulować z kilku lat i potem łącznie wykorzystać. Czy może się okazać, że straci część wolnego z poprzednich lat?

Czy można zamienić urlop na pieniądze

Pracownik przez kilka lat nie korzystał z urlopu w całości. Zarabiał niewiele i nie miał możliwości wyjeżdżać na wczasy. W efekcie uzbierało mu się kilkadziesiąt dni zaległego urlopu. Czy pracodawca może wypłacić ekwiwalent zamiast udzielić wolnego?

Czy urlop trzeba wykorzystać w czasie wypowiedzenia

Firma wręczyła pracownikowi wypowiedzenie z przyczyn leżących po stronie pracodawcy. Pracownik ma prawie cały urlop wypoczynkowy do wykorzystania. Liczył też, że pracodawca, oprócz odprawy, wypłaci mu dodatkowo ekwiwalent, co poprawiłoby jego sytuację finansową w czasie pozostawania bez pracy. Firma jednak nakazała, by urlop wykorzystał w czasie wypowiedzenia. Czy mogła tak postąpić?

Czy podwładny może sam wybrać termin urlopu

Pracownik ma kilka tygodni zaległego urlopu i czas ten chciałby przeznaczyć na remont domu. Pracodawca kilkakrotnie obiecywał mu, że pozwoli go wykorzystać, ale w momencie wnioskowania odmawia, tłumacząc to potrzebami firmy oraz zamówieniami. Czy podwładny może bez zgody szefa zdecydować o okresie wolnego?

Czy urlop za 2011 rok trzeba wziąć do końca września

Pracownik ma trochę zaległego wolnego za ubiegły rok. Dowiedział się, że zmieniły się przepisy dotyczące jego wykorzystania oraz że były również wydane jakieś interpretacje. Czy nowe przepisy dotyczą też starych urlopów?

Czy warto skarżyć się do PIP w sprawie zaległych urlopów

Pracodawca pozwala tylko na dwa tygodnie urlopu w ciągu roku. Z pozostałej części można skorzystać tylko w wyjątkowych sytuacjach. Praktycznie wszyscy pracownicy w firmie mają zaległe urlopy. Czy mogą w tej sprawie zwrócić się do inspekcji pracy i liczyć na pomoc inspektora?

Czy zaległego urlopu na żądanie udziela się inaczej

Pracownik od lat nie korzystał z urlopu na żądanie. Najczęściej udawało mu się wybrać całą pulę urlopu wypoczynkowego, teraz ma kilka dni zaległości. Czy te cztery dni za ubiegły rok są doliczane do limitu zwykłego urlopu?

To jest tylko część artykułu. W pełnej wersji poznasz odpowiedzi na wszystkie powyższe pytania. Zobacz artykuł w e-wydaniu Dziennika Gazety Prawnej: Jak pracownik może wykorzystać zaległy urlop wypoczynkowy.