Dodatkowe wynagrodzenie roczne, określane inaczej jako trzynastka, powinno być wypłacone osobom zatrudnionym w państwowej sferze budżetowej do końca marca. Pracownikowi, który został zwolniony z pracy w związku z likwidacją firmy, trzynastą pensję należy wypłacić w dniu rozwiązania stosunku pracy.

Dla kogo dodatkowe pieniądze

Zgodnie z art. 1 ustawy z 12 grudnia 1997 r. o dodatkowym wynagrodzeniu rocznym dla pracowników jednostek sfery budżetowej prawo do trzynastej pensji (raz na rok) mają pracownicy państwowych jednostek sfery budżetowej. Dotyczy to tych osób, które obejmuje ustawa o kształtowaniu wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej oraz o zmianie niektórych innych ustaw.

To jest tylko część artykułu. W pełnej wersji dowiesz się więcej na temat:

Jakie są składowe trzynastki

Dlaczego u nauczycieli jest inaczej

Ile trzeba pracować, by mieć świadczenie

Kto nie dostaje trzynastej pensji

Pracownik traci trzynastkę w przypadku

Czy przyznana premia nie ma wpływu na wysokość dodatkowego wynagrodzenia

Czy pensje za czas urlopu na dziecko wlicza się przy ustalaniu trzynastki

Czy wynagrodzenie za urlop dla poratowania zdrowia jest wliczane

Czy pracownik pod wpływem alkoholu może straci prawo do nagrody rocznej

Zobacz pełną treść artykułu w e-wydaniu Dziennika Gazety Prawnej: Kto i na jakich zasadach ma prawo otrzymać trzynastą pensję.