Egzekucja z konta lub majątku firmy, wpis hipoteki przymusowej w księdze wieczystej prowadzonej dla nieruchomości czy zastaw na majątku ruchomym – to tylko niektóre z sankcji, jakie grożą przedsiębiorcom niepłacącym składek do ZUS. Aby ich uniknąć, mogą oni wystąpić do zakładu o ulgi w spłacie długów.

To jest tylko część artykułu, zobacz pełną treść w e-wydaniu Dziennika Gazety Prawnej: Jak firma może się ubiegać o ulgi w ZUS
W pełnej wersji artykułu:
- Jak wystąpić o układ ratalny
- Jak wystąpić o umorzenie składek
- Kiedy można odroczyć płatność
- Dokumenty niezbędne do wystąpienia o ulgę
- Jak domagać się ponownego rozpatrzenia sprawy