Czy odwołanie jest zawsze możliwe

Pracodawca zgodził się, aby asystent zarządu firmy skorzystał z urlopu wypoczynkowego od 1 sierpnia. Podwładny rozpoczął w tym dniu wypoczynek. Po kilku dniach prezes zarządu uznał, że obecność pracownika w firmie ułatwiłaby organizację dużej konferencji, której termin był ustalony znacznie wcześniej. Czy w takim przypadku może on domagać się od pracownika, aby przerwał urlop, wrócił do pracy i pomógł w organizacji spotkania?

Czy można przerwać urlop konkretnej osoby

Zgodnie z planem urlopów kierowniczka działu kadr w firmie rozpoczęła trzytygodniowy urlop 6 czerwca. 20 czerwca ma jednak rozpocząć się w firmie kontrola Państwowej Inspekcji Pracy (PIP). Tylko szefowa kadr dysponuje wystarczającą wiedzą do tego, aby udzielić inspektorowi pracy wyczerpujących informacji dotyczących np. ewidencji czasu pracy, wypłaty wynagrodzeń oraz treści zawieranych umów o pracę. Czy w związku z kontrolą PIP firma może odwołać ją z rozpoczętego już wypoczynku?

Czy brak obsługi uzasadnia odwołanie

W małej firmie za sieć informatyczną odpowiada jeden pracownik. Zgodnie z planem urlopów rozpoczął on wypoczynek 1 czerwca. Już w pierwszym dniu jego nieobecności pracodawca zauważył, że z powodu udzielenia mu wypoczynku firma jest pozbawiona bieżącej obsługi informatycznej. Czy taki powód wystarcza do odwołania pracownika z urlopu?

Czy wypowiedzenie uzasadnia odwołanie

Pracodawca zgodził się, aby pracownik rozpoczął trzytygodniowy urlop wypoczynkowy od 13 czerwca. Jednak 15 czerwca dowiedział się on o naruszeniu obowiązków pracowniczych przez podwładnego. Postanowił przerwać jego urlop, po to aby jak najszybciej (jeszcze przed końcem miesiąca) wręczyć mu wypowiedzenie umowy o pracę. Czy ma do tego prawo?

Czy zamówienie uzasadnia odwołanie

Firma produkcyjna ustaliła w styczniu plan urlopów. W marcu pracodawca podpisał jednak kontrakt na realizację dużego zamówienia w czerwcu tego samego roku. Zgodnie z planem urlopów od 1 czerwca urlop rozpoczęło dwóch z czterech pracowników działu technicznego. Pracodawca doszedł do wniosku, że są oni niezbędni do realizacji zamówienia. Czy może przerwać ich urlop?

Czy można przerwać urlop na żądanie

Pracownik działu IT chce skorzystać z czterech dni urlopu na żądanie. W pierwszym dniu jego wypoczynku dochodzi do awarii sieci informatycznej, która uniemożliwia działalność firmy. Czy w takim przypadku pracodawca może odwołać pracownika z wypoczynku rozpoczętego na żądanie podwładnego?

To jest tylko część artykułu. W pełnej wersji poznasz odpowiedzi na powyższe pytania. Zobacz artykuł w e-wydaniu Dziennika Gazety Prawnej: Kiedy pracodawca może odwołać pracownika z urlopu.