1 Napisz wniosek o ustalenie, czy doszło do błędu medycznego

Pacjent, który w wyniku błędnej diagnozy lub niewłaściwego leczenia doznał uszczerbku na zdrowiu, od 1 stycznia 2012 roku będzie mógł wystąpić do specjalnej komisji powołanej przy wojewodzie o ustalenie, czy doszło do błędu medycznego. Wniosek powinien zawierać dane personalne pacjenta, adres do doręczeń oraz dane szpitala, w którym był leczony. Powinien zawierać wskazanie, czy błąd medyczny był spowodowany przez zakażenie szpitalne, uszkodzenie ciała czy rozstrój zdrowia. We wniosku powinno się znaleźć także uzasadnienie zawierające uprawdopodobnienie zdarzenia, w wyniku którego doszło do błędu medycznego. Pacjent powinien w nim przedstawić także propozycję wysokości odszkodowania i zadośćuczynienia. Jeżeli w wyniku błędu medycznego pacjent zmarł, o odszkodowanie mogą się ubiegać jego spadkobiercy. Maksymalna wysokość świadczenia, o którą można się ubiegać, wynosi 100 tys. zł w przypadku zakażenia, uszkodzenia ciała lub rozstroju zdrowia pacjenta. W przypadku śmierci pacjenta jego spadkobiercy mogą wystąpić o odszkodowanie do 300 tys. zł.

To jest tylko część artykułu, zobacz pełną treść w e-wydaniu Dziennika Gazety Prawnej: Jak uzyskać odszkodowanie za błąd lekarza.
W pełnej wersji artykułu znajdziesz TRZY pozostałe porady.