1 Skontaktuj się z operatorem realizującym projekt finansowany przez UE

Warunkiem uzyskania pomocy na założenie spółdzielni jest przystąpienie do jednego z projektów realizowanych przez tzw. operatorów wsparcia w ramach Poddziałania 7.2.2 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Są to pośrednicy, najczęściej organizacje pozarządowe, które otrzymały unijne dofinansowanie na przeszkolenie i pomoc osobom fizycznym w założeniu spółdzielni socjalnej. Do projektu może przystąpić każda osoba fizyczna, jednak pierwszeństwo mają osoby zagrożone wykluczeniem społecznym, w tym bezrobotne oraz niepełnosprawne. O wsparcie nie mogą się ubiegać jedynie osoby, które w okresie 12 miesięcy przed przystąpieniem do projektu, prowadziły lub zawiesiły działalność gospodarczą lub były członkami spółdzielni socjalnej. Unijne pieniądze nie przysługują także tym osobom, które korzystały lub korzystają z innych środków publicznych na założenie lub przystąpienie do spółdzielni socjalnej (np. ze środków Funduszu Pracy lub Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych).

To jest tylko część artykułu, zobacz pełną treść w e-wydaniu Dziennika Gazety Prawnej: Jak za pieniądze z UE założyć spółdzielnię socjalną.
W pełnej wersji artykułu znajdziesz TRZY pozostałe porady.