1 Zamelduj się tam, gdzie wybrałeś przedszkole

Do zadań własnych gminy należy zaspokajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty. Dlatego musi zakładać i prowadzić przedszkola, oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych oraz inne formy wychowania przedszkolnego. Gmina musi na swoim terenie stworzyć sieć przedszkoli, tak aby rodzice lub gmina nie musieli dodatkowo zapewniać ich dowozu do przedszkola. Dyrektor przedszkola w pierwszej kolejności ma obowiązek przyjąć dzieci zameldowane na terenie gminy. Wtedy jeśli w przedszkolu brakuje miejsc, gmina powinna zapewnić dowóz do innego przedszkola. Zgodnie z art. 14a ust. 2 ustawy o systemie oświaty droga dziecka sześcioletniego z domu do najbliższego przedszkola lub oddziału przedszkolnego nie powinna przekraczać 3 km. Jeżeli odległość ta jest większa, to gmina ma obowiązek zagwarantować bezpłatny transport i opiekę w czasie przewozu dziecka, a jeżeli jego dowóz zapewniają sami rodzice, to gmina musi zwrócić im poniesione koszty. Ten obowiązek od 1 września 2011 r. obejmie także pięciolatków. Dla dzieci młodszych gmina nie musi organizować przejazdów.

To jest tylko część artykułu, zobacz pełną treść w e-wydaniu Dziennika Gazety Prawnej: 6 sposobów na zapisanie dziecka do samorządowego przedszkola
W pełnej wersji artykułu znajdziesz PIĘĆ pozostałych porad:
- Czy gmina musi przyjąć pięcio- i sześciolatka
- Czy miejsce opłacania podatków może być przyjęte jako kryterium
- Jak ustala się kolejność przyjmowania do przedszkola
- Jak odwołać się od decyzji
- Ile godzin jest bezpłatnych