Zatrudnieni w administracji rządowej i samorządowej podlegają tzw. ocenie okresowej. Od jej wyniku zależy np., czy pracownik wciąż będzie pracował w urzędzie i czy otrzyma awans. Negatywny wynik jest wystarczającym argumentem za podjęciem decyzji o zwolnieniu urzędnika.

Nawet przy negatywnej ocenie trzeba informować o szkoleniach

Bezpośredni przełożony negatywnie ocenił pracownika służby cywilnej. Nie poinformował go przy tym o możliwości uczestniczenia w szkoleniu i podnoszeniu kwalifikacji. Czy nawet negatywny wynik powinien też przewidywać udział w szkoleniu?

Pracownik gminy po drugim negatywnym wyniku straci pracę

Pracownik samorządowy po raz kolejny otrzymał negatywną ocenę. Czy wójt musi mu doręczyć oświadczenie o wypowiedzeniu umowy o pracę?

Pracownik od negatywnej oceny może odwołać się do sądu cywilnego

Urzędnik w gminie otrzymał od przełożonego negatywną ocenę okresową. Nie została ona zmieniona w wyniku złożonego odwołania. Pracownik postanowił zwrócić się do sądu. Czy może przed sądem zażądać jej uchylenia?

Pracownik może przed sądem kwestionować sposób oceniania

Dyrektor generalny postanowił zwolnić pracownika służby cywilnej po pierwszej negatywnej ocenie okresowej. Odrzucił sprzeciw pracownika od wyników oceny i nie chciał czekać na powtórną. Czy pracownik może bronić się przed zwolnieniem po takim sprawdzeniu?

To jest tylko część artykułu, zobacz pełną treść w e-wydaniu Dziennika Gazety Prawnej: Jak wygląda ocena pracy urzędnika
W pełnej wersji artykułu znajdziesz odpowiedzi na WSZYSTKIE powyższe pytania