Czy szpital może odmówić przyjęcia

Stan mojej mamy uległ pogorszeniu. Jednak po przyjeździe do szpitala lekarz stwierdził, że nie ma zagrożenia zdrowia lub życia. Na moją prośbę pozostawienia mamy na obserwacji szpital odmówił. Czy placówka może to robić?

Czy można nie zgodzić się na obecność studenta

W czasie badania w sali, oprócz niezbędnego personelu, przebywało około ośmiu studentów. Ponieważ lekarz nie pytał mnie wcześniej o zgodę na ich obecność, nie protestowałam, mimo że czułam dyskomfort. Czy udział innych osób (poza tymi niezbędnymi) przy zabiegu wymaga mojej zgody?

Czy szpital może nie wpisać do kolejki

Mimo posiadania skierowania na zabieg lekarz powiedział, że niestety ze względu na wyczerpanie limitów wynikających z kontraktu z NFZ termin mojej operacji może być wyznaczony dopiero na kolejny rok. Wtedy bowiem będzie obowiązywała nowa umowa z funduszem. Czy takie działanie jest dopuszczalne?

Czy szpital może nie przyjąć chorego

Jestem w ósmym miesiącu ciąży. Obawiam się, że gdy zacznę rodzić i zgłoszę się do szpitala, ten odeśle mnie do innej placówki. Czy takie postępowanie jest dopuszczalne?

Czy trzeba mieć ubezpieczenie

Jestem ubezpieczony w NFZ. Regularnie opłacam składkę. W momencie przyjęcia do szpitala nie miałem jednak przy sobie dokumentów, które by to potwierdziły. Czy mogę je przedstawić w innym terminie?

Czy rodzic może być obecny przy zabiegu

Mój dwuletni syn wymagał hospitalizowania. Ponieważ musiał mieć pobraną krew i wykonane USG, chciałam być przy nim. Czy mogę zażądać uczestniczenia w zabiegu?

To jest tylko część artykułu. W pełnej wersji poznasz odpowiedzi na powyższe pytania. Zobacz artykuł w e-wydaniu Dziennika Gazety Prawnej: Jakie prawa ma pacjent w związku z leczeniem w szpitalu.