Czy właściwy będzie sąd miejsca pracy

Pracownik nie otrzymał pensji za dwa miesiące (łącznie jest to kwota 9000 zł). Chce wnieść pozew do sądu pracy o wypłatę tego wynagrodzenia. Czy może wnieść pozew do sądu pracy w miejscowości, w której pracował?

Czy za brak pensji należą się odsetki

Pracodawca nie wypłacił pracownikowi w terminie wynagrodzenia za pracę. Zrobił to trzy tygodnie po terminie. Podwładny domaga się wypłacenia odsetek. Firma uważa, że odsetki są nienależne. Czy w takiej sytuacji pracownikowi będą przysługiwać odsetki?

Czy inspektor może wydać nakaz zapłaty

Pracownik zawiadomił inspekcję pracy o niewypłacaniu mu przez firmę jednego ze składników wynagrodzenia, domagając się wydania przez inspektora nakazu zapłaty. Pracodawca wskazuje, że sporne jest, czy ten składnik wynagrodzenia pracownikowi przysługuje. Czy w takiej sytuacji inspektor może wydać nakaz?

Czy fundusz wypłaci wynagrodzenie

Sąd ogłosił upadłość spółki z możliwością zawarcia układu. Ponieważ od czterech miesięcy nie wypłacała ona pensji, pracownik otrzymał z FGŚP wynagrodzenie za okres trzech miesięcy przed ogłoszeniem przez sąd upadłości spółki. Po kilku miesiącach sąd wydał kolejne postanowienie o zmianie upadłości z układowej na likwidacyjną. Pracownik nadal nie otrzymywał wynagrodzenia i ostatecznie został zwolniony przez syndyka. Czy może domagać się od funduszu dalszych niewypłaconych pensji?

Czy pracownik może wyegzekwować nakaz

Inspektor pracy wydał nakaz zapłaty przez pracodawcę wynagrodzenia kilku pracownikom. Firma wniosła od tego nakazu sprzeciw do okręgowego inspektora pracy. Pracownicy natomiast chcą natychmiastowej realizacji nakazu. Czy są do tego uprawnieni?

To jest tylko część artykułu. W pełnej wersji poznasz odpowiedzi na powyższe pytania. Zobacz artykuł w e-wydaniu Dziennika Gazety Prawnej: Jak pracownik może dochodzić wypłaty wynagrodzenia.