1 Zwiększ liczbę sześciolatków w szkołach

Od 1 września 2012 r. obowiązkiem szkolnym zostaną objęte dzieci w wieku sześciu lat. W tym roku na wniosek rodziców obowiązkiem szkolnym może być objęty sześciolatek, ale nie musi. Dyrektor publicznej szkoły może przyjąć takie dziecko, jeżeli pozwalają na to warunki organizacyjne placówki. Ze względu na zasady podziału subwencji budżetowej (jest ona udzielana na ucznia) warto zachęcać rodziców do wcześniejszego posyłania dzieci do szkoły. Tym bardziej że jeśli sześciolatek trafia do przedszkola, to gmina nie otrzymuje pieniędzy z budżetu. A to oznacza dla niej dodatkowe wydatki. Natomiast im więcej sześciolatków w szkołach, tym wyższa subwencja budżetowa. Samorządy mogą również ubiegać się o pieniądze z budżetu na przystosowanie szkół do przyjęcia sześciolatków. Ma im w tym pomagać rządowy program „Radosna szkoła”. W tym roku na jego realizację jest zarezerwowane ok. 150 mln zł. Program zakłada wspieranie organów prowadzących publiczne i niepubliczne szkoły podstawowe oraz ogólnokształcące szkoły muzyczne I stopnia w tworzeniu odpowiednich warunków do aktywności ruchowej najmłodszych uczniów. Zanim taka pomoc trafi do szkół, wojewoda powiadamia gminy o możliwości ubiegania się o środki na dostosowanie szkół na przyjęcie sześciolatków. Te muszą następnie sporządzić wniosek i przedstawić swoje zapotrzebowania, począwszy od pomocy dydaktycznych, a kończąc na utworzeniu placu zabaw. Zanim sześciolatki trafią do szkoły, trzeba stworzyć im warunki do nauki. Samorządy muszą podzielić przeznaczone dla nich sale na dwie części. W jednej z nich (wyposażonej w tablicę, stoliki itp.) mają się odbywać zajęcia dydaktyczno-wychowawcze, a w drugiej (odpowiednio do tego wyposażonej, m.in. w dywaniki lub materace) dzieci powinny móc się bawić i odpoczywać.

To jest tylko część artykułu, zobacz pełną treść w e-wydaniu Dziennika Gazety Prawnej: 6 sposobów na obniżenie kosztów związanych z prowadzeniem szkół.
W pełnej wersji artykułu znajdziesz odpowiedzi na pytania:
- Co zrobić z małymi szkołami
- Czy łączyć klasy i jak ograniczać zatrudnienie
- Czy likwidować szkoły