Coraz więcej byłych funkcjonariuszy pobierających renty lub emerytury decyduje się na dodatkową pracę. Korzystają z takiej możliwości na podobnych choć nieidentycznych zasadach jak osoby otrzymujące cywilne świadczenia z ZUS. W ustawie emerytalnej służb mundurowych można zresztą znaleźć liczne odesłania do ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych.

W obu przypadkach wysokość osiąganych przychodów ma bezpośredni wpływ na ostateczną wysokość świadczeń wypłacanych przez ZUS czy Zakład Emerytalno-Rentowy Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji (MSWiA). Takie same są także progi przychodu powodujące zmianę wysokości otrzymywanej renty lub emerytury.

Jednak o ile w przypadku emerytów i rencistów otrzymujących świadczenia z ZUS przekroczenie kwoty granicznej (130 proc.) powoduje całkowite zawieszenie wypłaty świadczenia, o tyle w przypadku byłych funkcjonariuszy nie wstrzymuje to wypłaty renty lub emerytury. Kwota ich świadczenia ulega zmniejszeniu o 25 proc. O tyle też może zostać zmniejszone maksymalnie świadczenie w przypadku osiągania przychodu między 70 a 130 proc. przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia.

Taki mechanizm obniżania wysokości świadczenia jest wynikiem wyroku Trybunału Konstytucyjnego (TK) z 15 kwietnia 2008 r. (sygn. akt P 9/06).

Zdaniem sędziów TK konieczne było ujednolicenie sytuacji prawnej policyjnych emerytów i rencistów, uzyskujących dodatkowe przychody z pracy w przedziale od 70 proc. do 130 proc. oraz powyżej 130 proc. przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia.

Zgodnie z wyrokiem świadczenia tej grupy emerytów i rencistów nie mogą być zmniejszone o kwotę wyższą niż równowartość 25 proc. świadczenia.

Wyrok spowodował konieczność nowelizacji ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy policji, która została uchwalona 23 kwietnia 2009 r.

To jest tylko część artykułu. W pełnej wersji dowiesz się więcej na temat:

Kwoty granicznej

Rocznego rozliczenia

Zobacz pełną treść artykułu w e-wydaniu Dziennika Gazety Prawnej: Ile może dodatkowo zarobić policjant na emeryturze.