Czy od pracownika należy się odszkodowanie

Pracownik zatrudniony jako doradca handlowy próbował nakłonić kilku klientów jego firmy do rozwiązania z nią umów i podjęcia współpracy z firmą konkurencyjną, w której ubiegał się o pracę. Próby pozyskania klientów się nie powiodły, ale o nielojalności pracownika dowiedział się pracodawca. Wypowiedział mu umowę o pracę i jednocześnie zażądał od niego w ramach odpowiedzialności majątkowej odszkodowania w kwocie trzymiesięcznego wynagrodzenia. Czy firma może dochodzić takiego odszkodowania?

Czy pracownik musi zostać po godzinach

Z uwagi na awarię systemu informatycznego pracodawca uznał za konieczne pozostanie dłużej w pracy kilku pracowników. Jeden z nich, już nie po raz pierwszy, gdy była potrzeba pozostania dłużej w pracy, wytłumaczył się zaplanowanym popołudniem. Pracodawca wydał jednak polecenie, aby tym razem i on podjął pracę w godzinach nadliczbowych, ale pracownik wyszedł z firmy o planowej godzinie. Czy pracodawca może zwolnić pracownika, który odmawia pracy w takiej sytuacji?

Czy można używać prywatnie firmowy sprzęt

Pracownica zatrudniona w firmie na stanowisku specjalisty ds. sprzedaży i reklamy otrzymała służbowego laptopa. Przechowywane tam były dane klientów firmy i inne ważne informacje handlowe. Pracownica bez wiedzy pracodawcy często korzystała z laptopa w domu w innych celach niż służbowe, a także udostępniała go swoim znajomym spoza pracy, co wyszło na jaw, gdy jedna z tych osób nie oddała sprzętu na czas i pracownica przez kilka dni nie mogła korzystać z niego w pracy. Czy pracownik może bez zgody pracodawcy używać sprzętu służbowego w celach prywatnych?

Czy konieczna jest umowa o zakazie konkurencji

Pracownik zatrudniony na stanowisku doradcy strategicznego spółki sporządza na zlecenie strategie i plany na rzecz konkurentów rynkowych macierzystego pracodawcy. Spółka nie zawarła z nim umowy o zakazie konkurencji, ale takie działanie oceniono jako naruszenie obowiązku dbałości o dobro spółki, które zagraża jej interesom i z tego powodu wypowiedziano pracownikowi umowę o pracę. Czy pracownik może się obronić brakiem umowy o zakazie konkurencji?

Czy każdy pracownik ma pracować po godzinach

Pracownik opiekujący się rocznym dzieckiem oświadczył, że nie wyraża zgody na zatrudnianie go w godzinach nadliczbowych. Pracodawca wydał mu jednak polecenie pozostania dłużej w pracy, twierdząc że jest to sytuacja wyjątkowa z uwagi na chorobę dwóch innych pracowników. Gdy podwładny odmówił pozostania po godzinach, pracodawca zarzucił mu brak dbałości o dobro firmy i zagroził utratą miejsca pracy w przypadku kolejnej odmowy. Czy słusznie?

Czy podwładny powinien poszerzać wiedzę

Pracownik zatrudniony w firmie na stanowisku szefa działu księgowego nie poszerza swojej wiedzy z zakresu przepisów o rachunkowości i podatków. Wskutek tego popełnia częste błędy i mylnie poprawia swoich pracowników oraz nie dotrzymuje ustawowych terminów regulowania zobowiązań podatkowych, narażając firmę na zapłatę odsetek. Czy pracodawca może wypowiedzieć mu umowę o pracę, powołując się na naruszenie obowiązku dbałości o dobro firmy?

To jest tylko część artykułu. W pełnej wersji poznasz odpowiedzi na powyższe pytania. Zobacz pełną treść artykułu w e-wydaniu Dziennika Gazety Prawnej: Kiedy pracownik narusza obowiązek dbałości o dobro firmy.