Pracownicy w okresie przedświątecznym coraz częściej otrzymują od swoim pracodawców talony lub bony uprawniające ich do wymiany na towary lub usługi. O tym, czy od takich bonów i talonów należy naliczać składki na ubezpieczenia społeczne oraz zdrowotne, decyduje źródło, z jakiego są one sfinansowane. W określonych przypadkach takie świadczenia są zwolnione od składek. Niekiedy jednak pracodawca powinien naliczyć od ich wartości i odprowadzić składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne.

Podstawa wymiaru

Podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne pracowników stanowi przychód w rozumieniu przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, jaki otrzymują oni ze stosunku pracy. Wobec tego składki należałoby naliczać oraz opłacać zarówno od wynagrodzenia, jakie pracownik otrzymuje w gotówce, jak i od świadczeń rzeczowych, a także od wartości talonów lub bonów, którymi pracownik może płacić za zakupy.

Z podstawy wymiaru składek wyłączone jest wynagrodzenie za czas niezdolności do pracy w związku z chorobą lub odosobnieniem oraz zasiłki. Składek nie naliczamy również od przychodów wymienionych w rozporządzeniu ministra pracy i polityki socjalnej z 18 grudnia 1998 r. w sprawie szczegółowych zasad ustalania podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe.

To jest tylko część artykułu, zobacz pełną treść w e-wydaniu Dziennika Gazety Prawnej: Czy trzeba płacić składki od bonów, talonów i paczek świątecznych.
W pełnej wersji artykułu znajdziesz m.in.:
- Od wartości jednakowych paczek przedsiębiorca potrąci składki
- Wartość paczki należy doliczyć do przychodu w miesiącu jej odebrania
- Osobie na wychowawczym trzeba potrącić składkę od paczki