1 Skonsultuj przypadki naruszenia prawa z inspekcją

Każdy pracownik, którego prawa są łamane, może się zgłosić do Państwowej Inspekcji Pracy i uzyskać poradę prawną. Porady są bezpłatne i udzielane telefonicznie, poprzez korespondencję elektroniczną lub na miejscu w okręgowych inspektoratach pracy w każdym województwie, a także w ich oddziałach terenowych. Wykazy tych jednostek, jak również numery telefonów, pod którymi udzielane są takie porady, są dostępne na stronach internetowych PIP i okręgowych inspektoratów pracy.

Dzięki uzyskanej w ten sposób opinii prawnej pracownik może zyskać informację o tym, czy w konkretnym przypadku pracodawca złamał przepisy, jak należy dochodzić swoich praw oraz czy w takiej sytuacji konieczna jest kontrola inspektora pracy.

To jest tylko część artykułu, zobacz pełną treść w e-wydaniu Dziennika Gazety Prawnej: Jak złożyć skargę do inspekcji pracy.
W pełnej wersji artykułu znajdziesz trzy pozostałe porady:

2 Udokumentuj naruszenia przepisów przez pracodawcę
3 Złóż skargę na pracodawcę do okręgowego inspektoratu pracy
4 Pamiętaj, że twoja skarga zachowa anonimowość