Świadczenia z Funduszu Alimentacyjnego (FA) przysługują rodzicom uprawnionym do alimentów, którzy mają problem z ich egzekucją. Są one wypłacane przez gminy, ale finansowane z budżetu.

Gminy podejmują więc działania wobec dłużnika, które mają spowodować, że będzie on spłacał, wypłacone za niego, zaległości. Takie postępowanie mogą też prowadzić z upoważnienia wójta, burmistrza lub prezydenta miasta ośrodki pomocy społecznej. Ponadto z wnioskiem o podjęcie działań wobec dłużnika może też wystąpić rodzic nieotrzymujący pomocy z funduszu. Jednocześnie cały czas działania egzekucyjne wobec niesolidnego rodzica prowadzi komornik.

To jest tylko część artykułu. W pełnej wersji dowiesz się więcej na temat:

Wywiadu u dłużnika

Sankcji wobec dłużnika

Egzekucji skarbowej

Kolejności rozliczeń

Zobacz pełną treść artykułu w e-wydaniu Dziennika Gazety Prawnej: Jak gmina ściga niesolidnego dłużnika.