Czy rodzina spełnia kryterium dochodowe

Rodzina ma dwoje dzieci w wieku 2 i 13 lat. Dochody osiągane przez rodziców podzielone przez liczbę osób w rodzinie wynoszą 460 zł miesięcznie. Czy gmina przyzna im świadczenia na dzieci?

Czy na niepełnosprawne dziecko będzie pomoc

Rodzice wychowują siedmioletnie dziecko, które posiada orzeczenie o niepełnosprawności. Gmina przyznała im zasiłek rodzinny. Czy z tego tytułu rodzicowi przysługują jeszcze dodatkowe świadczenia?

Czy rodzic zastępczy dostanie zasiłek

Rodzina wychowuje dwoje swoich dzieci i jest jednocześnie zawodową rodziną zastępczą dla dwójki dzieci. Czy może się ubiegać na nie o przyznanie zasiłku rodzinnego?

Czy potrzebne jest zaświadczenie ze szkoły

Rodzice wychowują dwójkę dzieci. Młodsze z nich ma 6 lat i chodzi do przedszkola, starsze ma 17 lat i rozpoczęło naukę w klasie maturalnej. Czy rodzic, ubiegając się o świadczenia na te dzieci, musi dołączyć do wniosku zaświadczenie z szkoły?

Czy po utracie dochodu będzie zasiłek

Rodzice z dwójką dzieci uzyskali w ubiegłym roku dochód w wysokości 750 zł miesięcznie. Gmina odmówiła im przyznania świadczeń na dzieci z powodu przekroczenia kryterium dochodowego. W sierpniu matka dzieci straciła pracę. Czy rodzina może ponownie ubiegać się o zasiłek na dzieci?

Czy nieletnia matka otrzyma becikowe

Szesnastoletnia dziewczyna urodziła dziecko, ale dalej mieszka z swoimi rodzicami i młodszym rodzeństwem. Czy może złożyć wniosek w gminie o przyznanie świadczeń, m.in. becikowego na to dziecko?

Czy do wniosku potrzebne są dowody

Rodzic wychowujący dwoje dzieci chce złożyć w gminie wniosek o przyznanie świadczeń na dziecko. Czy musi dołączyć do niego dodatkowe dowody?

Czy należy się dodatek dla samotnego rodzica

Matka samotnie wychowuje dwoje dzieci. Ma na nie ustalone alimenty od drugiego rodzica, ale on nie wywiązuje się ze swoich zobowiązań od kilku lat. Czy rodzicowi przysługuje dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu samotnego wychowywania dziecka?

Czy będzie dodatek dla wielodzietnej rodziny

Rodzice wychowują troje dzieci. Dwoje z nich uczęszcza do szkoły podstawowej. Najstarsze z nich ma 22 lata i jest studentem. Czy rodzina otrzyma dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu wielodzietności?

To jest tylko część artykułu, zobacz pełną treść w e-wydaniu Dziennika Gazety Prawnej: Kto i na jakich zasadach może otrzymać świadczenia rodzinne.
W pełnej wersji artykułu znajdziesz odpowiedzi na WSZYSTKIE powyższe pytania.