Osoby, które zamierzają dopiero wystąpić o emeryturę, mogą kontynuować zatrudnienie u obecnego pracodawcy. Natomiast emeryci, którzy nie otrzymują świadczenia z powodu nierozwiązania stosunku pracy, mogą zgłosić do ZUS wniosek o podjęcie jego wypłaty, mimo że nadal pozostają w stosunku pracy. ZUS nie tylko podejmie im w takiej sytuacji wypłatę emerytury, ale w wielu przypadkach również z urzędu przeliczy świadczenie.

PRZYKŁAD: MOŻLIWOŚĆ KONTYNUOWANIA ZATRUDNIENIA

Marek W. ukończył niedawno 65 lat i zamierza złożyć wniosek o emeryturę z tytułu ukończenia powszechnego wieku emerytalnego. Chciałby pobierać to świadczenie, nie rezygnując jednocześnie z pracy, którą obecnie wykonuje. W związku ze zmianą przepisów od 8 stycznia 2009 r. ZUS będzie mu wypłacał emeryturę niezależnie od tego, czy rozwiąże stosunek pracy.

Zobacz więcej w e-wydaniu Gazety Prawnej