Od 1 marca tego roku obowiązuje umowa o zabezpieczeniu społecznym z 2 kwietnia 2008 r. między Polską a Stanami Zjednoczonymi Ameryki. Jej regulacje dotyczą osób, które podlegały ubezpieczeniom społecznym w Polsce i w USA, m.in. jako pracownicy czy osoby prowadzące działalność na własny rachunek. Umowa dotyczy także ich bliskich, którzy mogą starać się o renty rodzinne po tych osobach. Osoba, która pracowała i podlegała ubezpieczeniom w Polsce i USA, może uzyskać emeryturę lub rentę z obydwu krajów, jeśli spełnia warunki wymagane w tych państwach.

Zobacz więcej w e-wydaniu Gazety Prawnej