Do momentu wypisania pacjenta ze szpitala ma on uprawnienia określone w art. 20 ust. 1 pkt 1-3 ustawy o zakładach opieki zdrowotnej. Zgodnie z nim, placówka medyczna zapewnia swoim pacjentom:

•  świadczenia zdrowotne,

•  środki farmaceutyczne i materiały medyczne,

•  pomieszczenie i wyżywienie odpowiednie do stanu zdrowia.

Wypisanie pacjenta z zakładu opieki zdrowotnej oznacza, że traci on uprawnienia do tych świadczeń. Po wypisaniu ze szpitala, zgodnie z art. 23 ust. 2, pacjent, którego stan zdrowia nie wymaga dalszego leczenia szpitalnego, ponosi koszty pobytu w placówce medycznej, począwszy od terminu określonego przez kierownika zakładu opieki zdrowotnej, niezależnie od uprawnień do bezpłatnych świadczeń określonych w przepisach odrębnych.

opracował MARIUSZ ŻELICHOWSKI

sędzia Sądu Rejonowego w Kielcach