Państwo powinno więc sięgać po metody i środki, które spowodują, że tacy rodzice nie będą czuli się bezkarni i zaczną płacić alimenty. Dlatego dobrze, że resort pracy nie przestraszył się wyroku Trybunału Konstytucyjnego i będzie walczył, aby zachować możliwość odbierania prawa jazdy dłużnikom alimentacyjnym. Warto jednak, aby sięgał też po inne sposoby. Niech to wreszcie dłużnicy wstydzą się za swoje zachowanie i boją się wyroków sądów.