Byli bezrobotni już nie wracają do rejestrów bezrobotnych. Inwestują w rozwój firmy i nawet zatrudniają pracowników. Ograniczenie środków na dotacje spowodowało, że w niektórych urzędach pracy zabrakło na nie pieniędzy. Gdyby nie dodatkowe środki z rezerwy ministra pracy i Programu Kapitał Ludzki, nie płaciłyby dotacji do końca roku. W przyszłym roku będzie jeszcze gorzej, bo fundusz sfinansuje wiele dodatkowych zadań. Warto więc przeanalizować jego wydatki i wygospodarować więcej pieniędzy na wspieranie przedsiębiorczości.