Przedsiębiorcy często nie mają pieniędzy na opłacenie należności. Teraz sam właściciel firmy będzie decydować, czy opłacać składkę emerytalną, rentową, chorobową, wypadkową i zdrowotną. Sam też poniesie konsekwencje swojej decyzji. Jeśli nie zapłaci składki do NFZ, będzie musiał za leczenie zapłacić z własnej kieszeni.