Bardzo trudno jest doradzić, jaki fundusz emerytalny wybrać. Nasz ranking pokazuje, że nawet jedyny mierzalny w momencie wybierania OFE element - prowizja od składek - w przypadku niskiego jej poziomu nie gwarantuje dobrych wyników z inwestycji. Ocena jakości funduszu zależy od tego, jakie zyski przyniesie pomnażanie przez nich pieniędzy. A tego nie wiedzą nawet odpowiedzialni za inwestycje w OFE. Szczególnie, że np. postawienie teraz na zakupy akcji w krótkim okresie da z pewnością stratę. Ale jak to przełoży się na wyniki za 3-5 lat? Tego dziś nie wiadomo. Jednak po 10 latach od wdrożenia reformy emerytalnej można pokusić się już o pewne podsumowania. Jeśli komuś przez taki czas udało utrzymać się na szczycie, to jest bardziej prawdopodobne, że podobnie będzie w kolejnych latach.