Sami pracownicy, umieszczając swoje CV na portalach z pracą, również często zaznaczają, że mogą wykonywać daną pracę w domu, z dala od siedziby pracodawcy. I choć wszyscy chwalą zmiany w kodeksie pracy, które wprowadziły w życie telepracę, zgodnie twierdzą, że przeszkadza im odgórne ograniczenie czasu, w jakim mogą się wycofać z telepracy. Mają na to trzy miesiące. Po tym czasie zaczyna się kombinowanie. Tymczasem zdecydowanie lepiej by było dać obu stronom stosunku pracy swobodę w tej kwestii.