Zmiana prawa Uproszczenie procedury uznawania kwalifikacji zawodowych lekarzy i dentystów z Bułgarii oraz Rumunii ma ułatwić im podejmowanie pracy w polskich szpitalach i przychodniach.

Ministerstwo Zdrowia przygotowało projekt nowelizacji ustawy z 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty (Dz.U. z 2005 r. nr 226, poz. 1943 z późn. zm.). Uwzględnia ono przyłączenie Bułgarii i Rumunii do Unii Europejskiej i tym samym uprasza proces uznawania kwalifikacji zawodowych lekarzy i dentystów z tych krajów w Polsce.

Zgodnie z projektem nowelizacji lekarze z tych krajów chcący pracować w polskich placówkach ochrony zdrowia nie będą ptorzebowali pozwolenia na pracę. Muszą oni posiadać dyplom ukończenia studiów medycznych oraz dokument potwierdzający ich kwalifikacje zawodowe spełniające wymogi określone przez UE. Dodatkowo lekarze pochodzący z innego kraju Unii będą musieli wykazać się znajomością języka polskiego w mowie i piśmie w zakresie niezbędnym do wykonywania zawodu.

Jednocześnie projekt zmiany ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty wprowadza możliwość zdawania Lekarskiego Egzaminu Państwowego (także dentystycznego) przez cudzoziemców. Dotychczas nie mieli oni takiej możliwości. Dotyczy to tych osób, które studiowały w Polsce w akademiach medycznych, gdzie zajęcia były prowadzone w języku angielskim. Ministerstwo Zdrowia chce, aby nowelizacja weszła w życie 20 października.

Dominika Sikora

dominika.sikora@infor.pl