W sobotę weszła w życie nowelizacja rozporządzenia dotyczącego robienia specjalizacji przez farmaceutów. Zgodnie z nim osoba ta w tym samym czasie może odbywać tylko jedną specjalizację. Kierownik specjalizacji nadzoruje przebieg nauki trzech farmaceutów. Jedynie w sytuacji, gdy w danej dziedzinie nie ma wystarczającej liczby specjalistów, konsultant krajowy może wyrazić zgodę na przyjęcie przez kierownika dodatkowych dwóch osób. Nowelizacja rozporządzenia rozszerza również katalog sytuacji, w których farmaceuta jest skreślany z listy osób mogących wykonywać ten zawód. Kierownik wojewódzkiego centrum zdrowia publicznego dokonuje tego w przypadku utraty przez farmaceutę prawa wykonywania zawodu oraz niepodjęcia przez niego specjalizacji w okresie trzech miesięcy od dnia wskazanego w karcie specjalizacji jako termin jej rozpoczęcia. Jednocześnie rozporządzenie dokładnie określa termin, kiedy farmaceuci muszą ukończyć robienie specjalizacji. Osoby, które rozpoczęły robienie specjalizacji I stopnia przed 25 czerwca 2003 r. muszą ją zakończyć do 31 grudnia 2008 r. Natomiast farmaceuci robiący specjalizację II stopnia muszą zdać egzamin do końca 2009 roku.