Ministerstwo Zdrowia ma gotowy projekt nowelizujący rozporządzenie z dnia 28 września 2004 r. w sprawie recept lekarskich (Dz.U. nr 213, poz. 2167). Po konsultacjach społecznych zmieniono datę jego wejścia w życie. Wcześniej zakładano, że zmiany na receptach będą obowiązywać już od 1 kwietnia. Ostatecznie, nowe dane o pacjencie na recepty będą wpisywane od 1 czerwca. Jeżeli do projektu rozporządzenia nie zostaną zgłoszone żadne uwagi, to minister zdrowia powinien je podpisać w ciągu tygodnia. Przede wszystkim na receptach dotyczących leków refundowanych przez Narodowy Fundusz Zdrowia lekarz dopisze dodatkowo numer PESEL pacjenta. W przypadku cudzoziemców zostanie na niej umieszczony numer jego dowodu tożsamości. Zdaniem Marii Głowniak, rzecznika prasowego Naczelnej Izby Aptekarskiej, wpisywanie PESEL chorego jest potrzebne. – Bez tego fundusz nie ma pełnego rozeznania, jakimi lekami pacjent jest leczony – mówi Maria Głowniak. Apteki muszą we własnym zakresie tak zmienić swoje oprogramowanie, żeby mogły przekazywać do NFZ dodatkowe informacje o pacjencie. Zgodnie z projektem nowego rozporządzenia recepty wystawione przed 1 czerwca będzie można zrealizować w ciągu 30 dni, natomiast w przypadku antybiotyków – przez siedem. Druki recept w dotychczasowej formie będą obowiązywać do końca tego roku. Numer PESEL lekarz będzie wpisywał ręcznie, np. obok adresu zameldowania pacjenta. NFZ ma czas do początku przyszłego roku na wydrukowanie i przekazanie świadczeniodawcom nowych formularzy recept. Dzięki nowym przepisom pacjenci, zwłaszcza przewlekle chorzy, będą mogli podczas jednej wizyty u lekarza dostać trzy recepty na trzy kolejne miesięczne kuracje. W opinii Bolesława Piechy to rozwiązanie służy również temu, aby pacjent nie musiał wykupywać w aptece za jednym razem leków na trzy miesiące z góry.