Resort zdrowia przygotował kolejną wersję noweli ustawy z 15 kwietnia 2005 r. o pomocy publicznej i restrukturyzacji publicznych zakładów opieki zdrowotnej. Ministerstwo Zdrowia poprawiło wcześniejszą wersje projektu, ponieważ nie został on zaakceptowany przez Komitet Stały Rady Ministrów. Uwagi do niego można zgłaszać do 23 kwietnia. W porównaniu z poprzednią wersją nowelizacji, o pożyczkę nie będą mogły jednak starać się szpitale, które nie mają zadłużenia, a w 2005 roku skorzystały z dotacji ze Skarbu Państwa. Wydłużeniu o jeden miesiąc uległ również okres składania wniosków o przyznanie kolejnej pożyczki wciąż zadłużonym placówkom ochrony zdrowia. Ponadto, szpitale w trakcie restrukturyzacji mają zostać ponownie objęte ochroną przed egzekucją sądową. Chronione będą nie tylko środki na leczenie z Narodowego Funduszu Zdrowia, ale również pieniądze zgromadzone na rachunkach bankowych placówek medycznych. Resort zdrowia proponuje, żeby ustawa weszła w życie 1 lipca 2007 r.