Związek Powiatów Polskich zaapelował do parlamentarzystów o znowelizowanie art. 55 ustawy o zakładach opieki zdrowotnej, który stanowi, że dotacje budżetowe na cele szczególne nie mogą być przekazywane szpitalom utworzonym przez jednostki samorządu terytorialnego. Zdaniem Marka Wójcika, eksperta ds. ochrony zdrowia ZPP, jest to rozwiązanie naruszające konstytucyjną zasadę równości podmiotów. Zgodnie z art. 55 ustawy o zoz, dotacje na cele szczególne minister zdrowia może przyznawać szpitalom, których organem założycielskim jest publiczna uczelnia medyczna. Dotacje mogą być również kierowane do jednostek badawczo-rozwojowych, których organem założycielskim jest sam minister zdrowia. Artykuł ten umożliwia więc przekazanie dodatkowych środków finansowych zadłużonym klinikom na pokrycie części ich zobowiązań, natomiast nie stanowi podstawy prawnej do skierowania takiej pomocy np. do szpitali powiatowych.