prof. ANDRZEJ SZCZEKLIK

kierownik II Katedry i Kliniki Chorób Wewnętrznych UJ

Prof. Andrzej Szczeklik jest kierownikiem II Katedry i Kliniki Chorób Wewnętrznych UJ. Postać niezwykła i nietuzinkowy lekarz. Światowej sławy pulmonolog i naukowiec. Jego zainteresowania badawcze skupiają się wokół chorób serca i płuc. W 1975 roku przedstawił teorię rozwoju częstej postaci astmy, tzw. aspirynowej, która została udowodniona w następnych latach i powszechnie przyjęta. W 1976 roku wstrzyknął po raz pierwszy na świecie prostacyklinę sobie i swoim kolegom, opisał jej działanie na ustrój ludzki i wprowadził do leczenia chorób tętnic. Dzisiaj prostacyklinę i jej syntetyczne analogi podaje się chorym z nadciśnieniem płucnym, a także z zarostowym zapaleniem tętnic.

W roku 1997 uzyskał I nagrodę czasopisma Lancet za odkrycie podłoża genetycznego astmy oskrzelowej, w 1998 - Royal College of Physicians w Londynie przyznało mu członkostwo honorowe za odkrycie zaburzeń krzepnięcia krwi w chorobach serca.

Kształcenie podyplomowe kontynuował w uniwersytetach w Stanach Zjednoczonych i w Szwecji. Doktoryzował się i habilitował we Wrocławiu. Od stycznia 1972 objął kierownictwo Kliniki AM w Krakowie. W latach 1990-93 rektor Akademii Medycznej w Krakowie, doprowadził do powrotu wydziałów medycznych do Uniwersytetu Jagiellońskiego. Dzięki jego staraniom wyremontowany został budynek szpitalny jego Katedry Chorób Wewnętrznych. Doprowadził do wybudowania nowego skrzydła kliniki, w którym znalazły się laboratoria badawcze i sale dydaktyczne. Jest to obecnie jeden z najnowocześniejszych ośrodków interny i genetyki medycznej w Europie.

Profesor Szczeklik napisał kilka wybitnych eseistycznych książek o medycynie i etyce, m.in. Kore. O chorych, chorobach i poszukiwaniu duszy medycyny oraz Katharsis.

Jest przyjacielem i opiekunem artystów, zaprzyjaźnionym z Piwnicą pod Baranami.

TEGOROCZNI ZWYCIĘZCY

Maria Ilnicka-Mądry

Zarządza samodzielnym Publicznym Szpitalem Klinicznym nr 1 PAM w Szczecinie

Kierowana przez nią placówka nigdy nie miała długów. Odbudowała szpital po pożarze w 1998 r. Obecnie zatrudnia on 1666 osób, liczy 26 klinik, 44 poradnie specjalistyczne, wiele izb przyjęć, 5 bloków operacyjnych

Andrzej Sokołowski

Dyrektor i współwłaściciel NZOZ Centrum Rehabilitacji i Odnowy Biologicznej

Centrum zarabia dziennie 15 tys. zł tylko na samych zabiegach.

Każde pomieszczenie w ośrodku jest dostępne dla osoby niepełnosprawnej i poruszających się na wózku. Ponadto Centrum daje pracę niepełnosprawnym

NAJLEPSI MENEDŻEROWIE ROKU 2008 - PUBLICZNE PLACÓWKI OCHRONY ZDROWIA

Maria Ilnicka-Mądry

dyrektor Samodzielnego Publicznego Szpitala Klinicznego nr 1 PAM w Szczecinie

Przez lata pracy w największym szpitalu na Pomorzu Zachodnim Maria Ilnicka nie miała nigdy żadnych zobowiązań finansowych. Przez 10 lat utrzymywała płynność finansową. W zeszłym roku dokonała rzeczy przełomowej - przejęła szpital powiatowy w Policach, który liczył 160 łóżek i 300 osób personelu.

Pozwoliło to na większy rozwój szpitala klinicznego. Przejęty szpital powiatowy miał długi, ale rok 2007 r. zakończył się dodatnim wynikiem finansowym.

Pani dyrektor przejęła ponadto trzy kliniki: diabetologii, endokrynologii, cypertensjologii.

- Nie zawężałam działalności szpitala - mówi dyrektor Ilnicka-Mądry. - Wręcz przeciwnie w roku 2007-2008 poszerzyłam specjalizacje.

Odbudowała szpital po pożarze w 1998 r. Obecnie zatrudnia on 1666 osób personelu, liczy 26 klinik, 44 poradnie specjalistyczne, wiele izb przyjęć, pięć bloków operacyjnych, jedyne w województwie centrum leczenia urazów, pogotowie ratunkowe z doskonałym wyposażeniem oraz lotniskiem.

Jacek Domejko

dyrektor SP ZOZ w Świdnicy i Akademickiego Centrum Klinicznego w Gdańsku

Z zawodu anestezjolog, z zamiłowania dyrektor szpitala. A właściwie dwóch szpitali, na północy i południu Polski. Jak przyznaje, doskonale sypia w pociągu i w drodze, ma wtedy czas na lekturę.

- W okresach wakacyjnych także biorę dyżury. Nowa technologia zarządzania pozwala na intensywną pracę: SMS, komórki, laptopy. Można odbyć kilkanaście konferencji w ciągu dnia - tłumaczy dr Domejko.

Organizuje zadania zespołom ludzi, kontroluje i planuje, niekiedy na odległość, co pozwala mu przyspieszać tempo.

- Nie ukrywam, że objąłbym chętnie trzeci i nawet czwarty szpital - wyznaje dyrektor.

- Nie należę do osób, które wszystkich pracowników muszą osobiście doglądać. Osiągnąłem efekty dzięki spłaszczeniu wszystkich struktur zarządzania - dodaje.

Dla szpitala w Gdańsku w trzy miesiące ułożył plan restrukturyzacji wspólnie z personelem, czyli ok. 3 tys. ludzi. Wspólnie ustalono cele i priorytety, kary i nagrody. Ordynatorzy szpitala odpowiedzialni są nie tylko za dobrą atmosferę na oddziałach, ale także za wynik finansowy. Pracuje 17 godzin na dobę, ale sprawia mu to przyjemność.

Krystyna Barcik

dyrektor Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Legnicy

Dyrektor Krystyna Barcik wyprowadziła placówkę z ogromnego, 154-mln zadłużenia. Szpital w Legnicy był na trzecim miejscu w Polsce, jeśli chodzi o wielkość zobowiązań. Obecnie placówka świadczy usługi medyczne dla 120 tys. pacjentów rocznie. Zobowiązania to 20 mln zł kredytu na 15 lat oraz 4 miliony zaległości wobec ZUS.

Z pomocą kierownictwu szpitala przyszedł urząd marszałkowski, który przeznaczył 30 mln zł. Ponadto pani dyrektor pozyskała pomoc unijną w wysokości 23,5 mln zł, przeznaczoną głównie na informatyzację, a 40 mln zobowiązań umorzono. Dzięki doskonałej organizacji dyrekcji przychody placówki wzrosły o 50 mln w 2006 roku.

- Parametry ekonomiczne jeszcze nie są idealne, ale wkrótce to się zmieni - zapewnia dyr. Barcik. - Gdybym mogła, kupiłabym ten szpital - dodaje.

Henryk Siciński

dyrektor Zespółu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Ostrzeszowie

Sprywatyzował i przekształcił ZOZ w ciągu czterech lat. Objął zadłużoną na 5 mln zł resztówkę POZ z przerostem zatrudnienia.

- Zwolnień i utarty pracy przy restrukturyzacji prawie nie było - zapewnia dyrektor Siciński, dlatego że większość salowych i pielęgniarek przeszła do sprywatyzowanych placówek na podstawie art. 231 kodeksu pracy. Niektóre salowe, zwłaszcza na oddziale porodowym, miały gwarancję zatrudnienia na trzy lata.

Przejmując placówkę, dyrektor Siciński zastał sytuację paradoksalną: na 19 lekarzy przypadało 69 salowych. Poradnie specjalistyczne funkcjonowały źle, więc zostały sprywatyzowane. W tej chwili POZ rozwijają się. Firmie zewnętrznej powierzono sprzątanie i prowadzenie kuchni.

Zakład radiodiagnostyki został sprywatyzowany.

- Jesteśmy w trakcie procesu usamodzielnienia - mówi dyrektor Siciński. - Chcemy, aby powstała spółka pracownicza dla laborantek zatrudnionych w szpitalu - dodaje.

Do 2005 roku placówka notowała straty. Od 2006 roku osiągany jest zysk. W 2007 roku zysk wyniósł 14 mln zł, gdyż ZOZ-owi umorzono pożyczkę restrukturyzacyjną. W 2007 roku odnotował jednak 80 tys. straty. W 2008 roku jest już 200 tys. zł zysku za 10 miesięcy. Szpital odzyskał w wyniku procesu sądowego 800 tys. zł w wyniku wprowadzenia ustawy 203, jednak koszt jej wdrożenia wynosił dużo więcej - 6,7 mln zł. Główne źródła finansowania to kapitał obcy i kapitał własny, który rośnie.

Wynik brutto z działalności w 2007 roku jest dodatni.

Roman Lewandowski

dyrektor Wojewódzkiego Szpitala Rehabilitacyjnego dla dzieci w Ameryce

Kluczem do sukcesu szpitala rehabilitacyjnego dla dzieci, znajdującego się w Ameryce pod Olsztynem, jest inwestowanie i ścisła specjalizacja. Priorytetem dyrektora Lewandowskiego są stabilna sytuacja finansowa, rozwój infrastruktury szpitala i dobre warunki pracy personelu. Dyrektor trzyma się naczelnej zasady gospodarki finansowej - utrzymania dodatniego wyniku finansowego. Za swoje największe osiągnięcie uznaje zwiększenie liczby pacjentów z 1800 w 1999 roku do 5500 w 2007 roku. Stało się to za sprawą wprowadzenia nowych usług i zwiększenia liczby łóżek. Szpital uzyskał bezsporną pozycję lidera w dziedzinie rehabilitacji dzieci i młodzieży i znajduje się w czołówce tego typu placówek w Polsce. Popraciem tej tezy jest utworzenie Katedry i Kliniki Rehabilitacji UWM w Olsztynie w ścisłej współpracy ze szpitalem w Ameryce.

Jest doktorem nauk technicznych. Skończył Akademię Rolniczo-Techniczną w Olsztynie na kierunku Mechanika i Budowa Maszyn.

Karierę zawodową na stanowisku kierowniczym rozpoczął 10 lat temu właśnie w szpitalu w Ameryce. Przez pierwsze cztery lata pracował jako zastępca dyrektora ds. zarządzania i marketingu, następnie awansował na dyrektora generalnego.

- Jestem niezwykle silnie związany ze szpitalem i zespołem, którym kieruję - przyznaje. - Dlatego większość swego czasu i energii poświęcam na rozwój placówki - dodaje.

Na początku dyrektorowania musiał obronić szpital przed likwidacją ze względu na zły stan techniczny infrastruktury. Ponadto przekonywał pracowników, że szpital stanie się w przyszłości wiodącą placówką w Polsce. I udało się.

NAJLEPSI MENEDŻEROWIE ROKU 2008 - NIEPUBLICZNE PLACÓWKI OCHRONY ZDROWIA

Andrzej Sokołowski

dyrektor Centrum Rehabilitacji Odnowy Biologicznej

Deklaruje, że kluczem do sukcesu jest sprawność menedżerska i uczciwość. Celem jest zadowolenie pacjenta wynikające z przywracania dobrej kondycji jego ciału. Optymalizacja wydatków w skomercjalizowanych zakładach opieki zdrowotnej polega - jego zdaniem - na racjonalizacji leczenia i optymalizacji nakładów.

- Przyjmowaliśmy przez rok pacjentów z NFZ z całego Trójmiasta, aby zobaczyli, jak pracują terapeuci, jakie jest wyposażenie, jak skuteczne jest leczenie - mówi dyr. Andrzej Sokołowski. Po roku zrezygnował z kontraktów z powodu cen, gdyż NFZ za pracę 26 rehabilitantów płacił zaledwie 22,5 tys. zł.

Wszyscy terapeuci są magistrami rehabilitacji, co ułatwia rozmowę z lekarzami. Ośrodek prowadzi krioterapię miejscową i ogólną, hydroterapię, terapię manualną, elektroterapię. Obsługuje wszystkie miejscowe kluby sportowe w okolicy, ale też specjalizuje się w leczeniu osób niepełnosprawnych. Każde pomieszczenie w ośrodku jest dostępne dla osoby niepełnosprawnej i poruszających się na wózku. Ponadto daje pracę niepełnosprawnym, ok. 20 proc. personelu to osoby z ograniczoną sprawnością. Koszt jednej usługi to od 7 do 12 zł. Prowadzi rehabilitację kardiologiczną, ginekologiczną, ortopedyczną, neurologiczną. Prowadzi programy specjalistyczne dla amazonek i osób z nadwagą.

Jerzy Kolasiński

NZOZ Klinika Kolasiński - Hair Clinic Poznań

Specjalista chirurg, założyciel Polskiego Towarzystwa Chirurgii Odtwórczej Włosów, Towarzystwa Medycyny Anty-Aging, wiceprezydent European Society of Hair Restoration Surgery. Klinika pod jego kierownictwem odnotowuje coroczny rozwój odzwierciedlony przez wzrost liczby operacji oraz wypracowanego dochodu. Klinika Kolasiński jest najstarszą tego rodzaju placówką w Polsce funkcjonującą we własnych obiektach. Zatrudnia 20 osób i rocznie przeprowadza ok. 1700 zabiegów.

Doktor Kolasiński trzykrotnie organizował konferencje naukowe chirurgów plastyków - Blaski i cienie chirurgii estetycznej. Organizuje kursy i sesje naukowe związane z chirurgią odtwórczą włosów.

W 2008 roku zorganizował kurs chirurgii piersi. Prowadził operacje pokazowe w USA, Francji, Włoszech, Argentynie, Iranie i Wielkiej Brytanii.

Doktor Kolasiński ma szczególny talent organizacyjny, mimo ogromnej liczby zajęć raz na miesiąc wyjeżdża na kilkudniowy odpoczynek.

Elżbieta Ptak

wiceprezes Zarządu Scanmed, dyrektor Sieci Medycznej Scanmed

Jest specjalistką medycyny rodzinnej. We wrześniu 2007 r. podjęła się projektu ekspansji regionalnej firmy medycznej na obszar całego kraju. Po kilku miesiącach zarządzania nową firmą rozpoczęła uruchamianie szpitala św. Rafała. Do projektu zaprosiła najwybitniejszych lekarzy w kraju i za granicą. O jej odwadze świadczy zatrudnienie specjalisty od przeszczepów dr Mirosława Garlickiego, który był przetrzymywany w areszcie tymczasowym jako podejrzany o korupcję.

Scanmed jest największą firmą oferującą opiekę medyczną w Małopolsce. Posiada 9 placówek medycznych, 109 poradni specjalistycznych, w tym 12 o charakterze szpitalnym oraz dwa bloki operacyjne. Opieką medyczną obejmuje ponad 250 tys. pacjentów. Specjalizuje się w zakresie opieki szpitalnej, szybkiej i kompleksowej diagnostyki, chirurgii jednego dnia. Świadczy usługi refundowane przez NFZ i pełnopłatne zabiegi oraz badania.

Ryszard Szcząchor

ALDEMED Centrum Medyczne w Zielonej Górze

Dyrektor i właściciel centrum medycznego. Rozpoczęło ono działalność w 1997 roku zaledwie w kilku gabinetach lekarskich. Obecnie ma siedzibę w centrum miasta i dysponuje dwoma filiami. Pod opieką ma 20 tys. pacjentów. Ma największy w regionie kontrakt z NFZ w zakresie ambulatoryjnej opieki medycznej, POZ, programów profilaktycznych, stomatologii i zabiegów rehabilitacyjnych. Wykonuje m.in. krioterapię miejscową, magnetronic, diadynamik, jonoforezę, testy alergologiczne, odczulenia i usuwanie znamion.

- Posiadamy umowy z kilkudziesięcioma zakładami pracy na prowadzenie badań z zakresu medycyny pracy - oświadczył w czasie przesłuchań jury preselekcyjnego dyr. Szcząchor.

Dyrektor Szcząchor jest lekarzem dermatologiem, alergologiem, wenerologiem i specjalistą w dziedzinie zdrowia publicznego.

Anna Rulkiewicz-Kaczyńska

prezes zarządu LUX MED, Medycyna Rodzinna, Centrum Medyczne LIM, Promedis

Z wykształcenia jest magistrem pedagogiki wychowawczej i rewalidacji niewidomych. Dzięki jej umiejętnościom menedżerskim LUX MED odnotował sprzedaż usług o 40 proc. większy niż przed objęciem stanowiska. Z sukcesem zrealizowała integrację spółek LUX MED i Medycyna Rodzinna, które od 1 listopada działają jako wspólna firma.

Przyczyniła się do rozwoju współpracy z firmami ubezpieczeniowymi i stworzyła wspólne produkty. Realizowała usługi dla klientów firm ubezpieczeniowych w poradniach LUX MED.

W dziale obsługi klienta stworzyła profesjonalny call center oraz wprowadziła standardy pracy i procedury w kilku działach.

Ranking opracowała redaktor KATARZYNA ŻACZKIEWICZ-ZBORSKA tel. 0 22 530 40 33, e-mail: katarzyna.zaczkiewicz@infor.pl

SKŁAD KAPITUŁY

Skład Kapituły konkursu Sukces Roku 2008 w Ochronie Zdrowia

- Liderzy Medycyny, które odbyło się 18 listopada 2008 r. w Warszawie.

1. Marek Balicki, dyrektor Szpitala Wolskiego im. Anny Gostyńskiej w Warszawie, były minister zdrowia

2. Wojciech J. Bieńkiewicz, prezes Polskiej Unii Szpitali Klinicznych

3. Marek Durlik, kierownik Kliniki Gastroentorologii i Transplantologii Centralnego Szpitala Klinicznego MSWiA w Warszawie

4. Marian Filar, kierownik Katedry Prawa Karnego i Polityki Kryminalnej UMK w Toruniu

5. Romuald Holly, dyrektor Krajowego Instytutu Ubezpieczeń, kierownik Katedry Polityki Ochrony Zdrowia Uniwersytetu Medycznego w Łodzi

6. Anna Janczewska-Radwan, prezes Zarządu Ogólnopolskiej Izby Gospodarczej Wyrobów Medycznych POLMED

7. Jagoda Kamińska, prezes Stowarzyszenia Dziennikarski Klub Promocji Zdrowia

8. Wanda Konarzewska, sekretarz Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich, prezes Klubu Dziennikarzy Społecznych

9. Krzysztof Kuszewski, p.o. kierownika Zakładu Organizacji i Ekonomiki Ochrony Zdrowia oraz Szpitalnictwa Państwowego Zakładu Higieny w Warszawie

10. Halina Kutaj-Wąsikowska, wiceprezydent Towarzystwa Promocji Jakości

11. Wojciech Maksymowicz, dziekan Wydziału Nauk Medycznych Uniwersytetu Warmińsko- -Mazurskiego, były minister zdrowia

12. Andrzej Mądrala, wiceprezydent Konfederacji Pracodawców Polskich, wiceprezes Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Szpitali Niepublicznych, prezes Zarządu Centrum Medycznego MAVIT w Warszawie

13. Janusz Michalak, prezes Zarządu Wydawnictwa Termedia

14. ks. Arkadiusz Nowak, prowincjał Zakonu Posługujących Chorym oo. Kamilianów, założyciel Instytutu Praw Pacjenta i Edukacji Zdrowotnej

15. Grzegorz Opala, kierownik Kliniki Neurologii Wieku Podeszłego Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach

16. Tomasz Opala, dyrektor Ginekologiczno-Położniczego Szpitala Klinicznego Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu

17. Zofia Orzechowska, wiceprezes Stowarzyszenia Menedżerów Opieki Zdrowotnej

18. Zbigniew Religa, członek sejmowej Komisji Zdrowia, były minister zdrowia

19. Witold Rużyłło, pionier kardiologii inwazyjnej, dyrektor Instytutu Kardiologii im. Prymasa Tysiąclecia Stefana Kardynała Wyszyńskiego w Warszawie

20. Władysław Sidorowicz, przewodniczący senackiej Komisji Zdrowia, były minister zdrowia

21. Leszek Sikorski, dyrektor Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia, były minister zdrowia

22. Cezary Szczylik, kierownik Kliniki Onkologii Wojskowego Instytutu Medycznego w Warszawie

23. Tadeusz Tołłoczko, członek Komitetu Etyki w Nauce przy Prezydium PAN oraz członek PAU

24. Tomasz Wróbel, wiceprezes ds. finansowych Aesculap Chifa

25. Tomasz Zdrojewski, doradca Prezydenta RP ds. zdrowia

Zasady i kryteria konkursu

Ranking menedżerów w służbie zdrowia opiera się na dobrowolnym zgłoszeniu każdego z kandydatów i wypełnieniu ankiety. Kandydaci muszą jednak spełniać kryteria regulaminu, m.in. mieć trzyletni staż w zarządzaniu jednostką służby zdrowia.

Wśród kryteriów branych przez jury pod uwagę są: osiągnięcia w mijającym roku oraz takie mierniki organizacji, jak: wynik finansowy jednostki, zyskowność netto, fluktuacja personelu, procentowy wskaźnik zadowolenia pacjentów, jakość świadczonych usług (certyfikaty ISO). I dodatkowo inne wskaźniki, np. średnie wykorzystanie łóżka, zyskowność aktywów oraz cele organizacyjne i plany na przyszłość. Selekcja kandydatów odbywa się w trzech etapach: jury preselekcyjne (liczące pięć osób) wyłania najlepszych menedżerów w drodze punktacji, po ich przesłuchaniu wyłaniani są liderzy i przedstawiani kapitule, która ostatecznie wskazuje zwycięzcę.