Śniadek uważa, że w 2009 r. problem dotyczyć będzie ok. 1000 - 1500 osób.

Jak podkreślił szef "S", wystarczy, że "zostanie zrealizowane porozumienie rządu ze związkami zawodowymi z 1998 r., w którym uzyskaliśmy zapewnienie, że osoby pracujące w szczególnych warunkach lub w szczególnym charakterze, będą mogły korzystać z prawa do wcześniejszej emerytury, a nikt nie będzie pokrzywdzony".

Śniadek uważa, że można przedłużyć obowiązywanie dotychczasowych przepisów, albo "jak najszybciej uchwalić ustawę o "pomostówkach", która obejmie także tych, którzy w międzyczasie uzyskają prawo do wcześniejszej emerytury".

"Przeszkodzić może w tym tylko zła wola większości parlamentarnej" - stwierdził przewodniczący "Solidarności".

"Prawo nie znosi próżni"

Innego zdania jest jednak resort pracy.

"Rząd nie zmienił zdania, jeśli chodzi o dotychczasowe przepisy o wcześniejszych emeryturach. Uważamy, że nie można ich już przedłużyć, nawet gdyby taki projekt po raz kolejny trafił do Sejmu. Trudno też uwierzyć, że nagle, w kilka tygodni czy miesięcy uda się opracować ustawę, która zadowoli wszystkich partnerów społecznych" - powiedziała rzeczniczka MPiPS, Bożena Diaby.

Resort pracy przypomniał, że dyskusje nad emeryturami pomostowymi trwały niemal 10 lat i ostatecznie do porozumienia nie doszło.

"Prawo nie znosi próżni, więc od 1 stycznia 2009 r. nowe przepisy o "pomostówkach" muszą wejść w życie, albo wszystkie kobiety będą musiały pracować do ukończenia 60 lat a mężczyźni 65 lat" - stwierdziła Diaby.

"Trudno określić liczbę osób, których problem nieuregulowanych "pomostówek" może dotknąć"

Rzecznik ministerstwa pracy dodała, że trudno jest określić liczbę osób, których problem nieuregulowanych "pomostówek" może dotknąć.

"Decyzja o zakończeniu życia zawodowego to indywidualna decyzja. Nie sposób więc przewidzieć, czy w 2009 r. z wcześniejszej emerytury chciałoby skorzystać 1500 czy 4 tys. osób. Z naszych statystyk wynika natomiast, że w latach 2009 - 2020 będzie to ok. 1 mln. osób" - powiedziała rzecznik MPiPS.

Termin podpisania lub zawetowania przez prezydenta ustawy o emeryturach pomostowych upływa 15 grudnia. Jeśli prezydent ją zaneguje, ustawa trafi do Sejmu, gdzie weto będzie mogło zostać odrzucone kwalifikowaną większością głosów. Nie zostanie jednak wiele czasu, gdyż w tym roku planowane jest już tylko jedno posiedzenie Sejmu od 15 do 19 grudnia.