Samorządy zastanawiają się, w jaki sposób mają sprawdzać to, czy ciężarna spóźniła się z wizytą u położnika rzeczywiście z obiektywnych przyczyn.
Nie milkną komentarze na temat wyroku Trybunału Konstytucyjnego (sygn. akt SK 2/16), który orzekł, że matka, która została objęta opieką medyczną dopiero po 10. tygodniu ciąży, nie może zostać z automatu pozbawiona jednorazowego śwadczenia. TK wydając orzeczenie – pisaliśmy o nim wczoraj – stwierdził, że w sytuacji, gdy powodem przekroczenia wymaganego przepisami terminu nie było świadome działanie lub zwykłe zaniedbanie, gmina powinna przyznać jej becikowe. Przy czym to samorząd będzie musiał ustalić we własnym zakresie, na ile powody podane przez rodzica można uznać za niezależne od jego woli. To zaś może powodować problemy i różny sposób postępowania w poszczególnych jednostkach.
Nowe obowiązki