Przy liczbie Polaków ocenianej na ok. 200 tys. daje to średnią - ok. 1,3 tys. osób w tygodniu. CPL ocenia, iż 66 tys. spośród nich wyjedzie do Polski do końca 2009 r., który zapowiada się jako najgorszy dla irlandzkiej gospodarki od wielu lat.

Sondaż przeprowadzono za pośrednictwem e-maili w pierwszych trzech tygodniach listopada w grupie ok. 1,5 tys. Polaków.

Głównym powodem powrotów jest pogłębiająca się recesja w Irlandii

Głównym powodem powrotów jest pogłębiająca się recesja w Irlandii, na tle której perspektywy dla polskiej gospodarki nie wydają się takie złe, ponieważ wciąż rośnie. Większość powracających imigrantów spodziewa się, że znajdzie pracę w Polsce w ciągu trzech miesięcy.

Według Agnieszki Walter, która odpowiada za region Polski w CPL, powodem zachęcającym imigrantów do powrotu jest również reforma podatkowa, obniżająca najwyższy próg podatkowy od przychodów osobistych do 32 proc. Rekompensatą niższego poziomu zarobków w Polsce są według niej niższe koszty życia.

Wzrost zainteresowania pracą w Polsce ze strony Irlandczyków

CPL odnotowała też wzrost zainteresowania pracą w Polsce ze strony Irlandczyków zatrudnionych na średnich i wyższych stanowiskach w irlandzkim sektorze usług finansowych, który dotkliwie ucierpiał na skutek globalnego kryzysu finansowego.

Notowana na giełdzie w Dublinie CPL ma ok. 450 wolnych miejsc pracy dla wysoko wykwalifikowanych profesjonalistów w Polsce m.in. dla finansistów, architektów, specjalistów IT i innych. Firma ma biura w Warszawie i Krakowie.