Świadczenie wychowawcze objęło ok. 3 mln 800 tys. dzieci, wśród nich 220 tys. dzieci z niepełnosprawnościami; w sumie w ramach programu 500 plus rodziny otrzymały już ponad 13 mld zł - poinformowała we wtorek minister rodziny, pracy i polityki społecznej Elżbieta Rafalska.

"Świadczenie 500 plus objęło ok. 2 mln 700 tys. rodzin, które wychowują ok. 3 mln 800 tys. dzieci, a wśród nich 220 tys. dzieci niepełnosprawnych. Na pierwsze lub jedyne dziecko wypłacanych jest około 42 proc. świadczeń; to ponad 1,5 mln dzieci. 40 proc. z nich stanowią jedynacy" - powiedziała Rafalska na konferencji podsumowującej rok pracy rządu.

"W sumie w ramach programu 500 plus rodziny otrzymały już ponad 13 mld zł. Zauważalne już teraz efekty tego programu to spadek - o blisko 130 tys. - osób korzystających z pomocy społecznej" - powiedziała.

Rafalska dodała, że według prognoz programu zagrożenie ubóstwem wśród dzieci do 17. roku życia zmaleje prawie o połowę. "To jest z 23 proc. do poziomu 11 proc., a liczba ludności w Polsce w 2050 r. może być wyższa od 1 mln 700 tys. od tej, które przewidywały poprzednie prognozy" - powiedziała.

"Nie sprawdziły się obawy, że świadczenie 500 plus jest marnowane. "Zamianą świadczenia na pomoc rzeczową objęto zaledwie 0,03 proc. wszystkich wydawanych decyzji, to tylko 813 decyzji" - zaznaczyła.

Minister podkreśliła, że nie potwierdziło się też, iż program 500 plus prowadzić miałby do dezaktywizacji zawodowej kobiet. "Wręcz przeciwnie, daje możliwość wyboru i potwierdzają to dane z badań. Kobiety nie tylko nie zamierzają zrezygnować z pracy, ale, co ważne, 5 proc. z nich zadeklarowało podjęcie zatrudnienia" - powiedziała.

Dodała, że te wysiłki i działania są zauważane i doceniane. "Rząd premier Beaty Szydło otrzymał nagrodę Europejskiej Konfederacji Dużych Rodzin. Warto wspomnieć, że Polska zajmuje obecnie czwarte miejsce na 28 państw UE, pod względem poziomu wsparcia rodziny. Przed nami są jedynie Francja, Węgry i Austria" - powiedziała.

Szefowa MRPiPS wskazywała także na inne osiągniecia: podwyżki płac, emerytur i zasiłków, niskie bezrobocie, konsultacje rządu ze społeczeństwem i dialog społeczny.

"Kończymy wreszcie z kilkuzłotowymi stawkami dla osób zatrudnionych na umowie zleceniu lub samozatrudnionych" – powiedziała. Przypomniała, że wprowadzenie minimalnej stawki godzinowej w wysokości 12 zł to spełnienie jednej z najważniejszych obietnic rządu Beaty Szydło.

Zwróciła uwagę, że od 1 stycznia minimalne wynagrodzenie wzrośnie o 150 zł do 2000 zł – 47 proc. prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia.

"Wielkim problemem były niskie emerytury. Podnosimy najniższe emerytury także dla rolników, wzrosną one o blisko 120 zł do 1000 zł" - mówiła Rafalska.

Zaznaczyła, że wzrosną również świadczenia rolnicze, a renta socjalna - o blisko 100 zł. Zwróciła uwagę na nowy mechanizm waloryzacyjny z minimalną gwarantowaną podwyżką emerytury, jednakowy dla wszystkich ubezpieczonych. Jak powiedziała, skorzysta na nim prawie 3 mln osób, w tym prawie wszyscy ubezpieczeni w KRUS.

Do osiągnięć resortu zaliczyła też m.in. przyjęcie "bardzo korzystnych dla niepełnosprawnych zasad przyznawania zasiłku stałego", a także zwiększenie dofinansowania udziału w warsztatach terapii zajęciowej.

"Budujemy dialog społeczny" – powiedziała, podkreślając, że to w Radzie Dialogu Społecznego wypracowano kompromis dotyczący stawki godzinowej.

Szefowa MRPiPS zwróciła uwagę na najniższą od 25 lat stopę bezrobocia – 8,2 pkt. proc. w październiku.

"Nikt wcześniej nie prowadził konsultacji na taką skalę" – oceniła, argumentując, że np. przed wprowadzeniem ustawy o 500 plus przedstawiciele ministerstwa prowadzili je we wszystkich województwach.

Rafalska zwróciła też uwagę na przygotowywanie nowego prawa pracy.

"Ten rok to dla kierowanego przeze mnie resortu osiem uchwalonych ustaw, 37 wydanych rozporządzeń ministra rodziny, pracy i polityki społecznej, pięć rozporządzeń prezesa Rady Ministrów i Rady Ministrów. Pracujemy nad kolejnymi 11 projektami ustaw oraz 16 rozporządzeniami – mówiła. "To był naprawdę dobry rok" – podsumowała minister.