Nowelizację ustawy o Państwowym Ratownictwie Medycznym w tej sprawie poparło w głosowaniu 407 posłów, przeciwnych był 1, 1 wstrzymał się od głosu.

Podczas czwartkowej debaty posłowie podkreślali, że zmiana algorytmu przyczyni się do wyrównania dysproporcji pomiędzy województwami.

Obowiązujące wytyczne do określenia algorytmu odwołują się do liczby ludności, gęstości zaludnienia, konieczności dotarcia na miejsce zdarzenia w określonym czasie oraz liczby zdarzeń powodujących stan nagłego zagrożenia zdrowotnego na terenie poszczególnych województw.

W projekcie nowelizacji z powodu niemożności określenia maksymalnego rzeczywistego czasu dotarcia na miejsce zdarzenia w poszczególnych województwach jest mowa o "maksymalnym normatywnym czasie dotarcia na miejsce zdarzenia określonym w ustawie".

Maksymalne czasy dotarcia ratowników to 15 minut w miastach powyżej 10 tys. mieszkańców i 20 minut poza tymi miastami

Ustalono też, że maksymalne czasy dotarcia ratowników to 15 minut w przypadku miast powyżej 10 tys. mieszkańców i 20 minut w przypadku terenów poza tymi miastami.

Propozycja zawarta w projekcie uwzględnia także dwa nowe kryteria: liczbę zespołów ratownictwa medycznego ustaloną w wojewódzkim planie działania systemu i proporcję średniego kosztu zespołu podstawowego do średniego kosztu zespołu specjalistycznego.

Nowela ma jednak obowiązywać tylko w 2009 roku, ponieważ resort zdrowia pracuje nad nowelizacją, która uwzględni także szereg innych kwestii związanych z ratownictwem.