Pracownik, który niedługo zostanie ojcem lub będzie wraz z matką odpowiedzialny za nowo narodzone dziecko, ma prawo do płatnego urlopu dla ojca z okazji narodzin dziecka. Podstawowym warunkiem kwalifikującym go do tego urlopu jest zatrudnienie u pracodawcy jeszcze przed ciążą małżonki/partnerki. Urlop dla ojca nie jest tym samym świadczeniem co urlop wychowawczy. Ten ostatni jest bowiem niepłatny.

Niektórzy pracodawcy mają własne propozycje odnośnie urlopów pracowniczych. Pracownik ma jednak prawo przyjąć standardowe rozwiązanie, jeśli uzna, że jest to dla niego bardziej atrakcyjne. Urlop dla ojca jest dodatkowym świadczeniem i nie jest wliczany do czasu zwyczajnego urlopu należnego pracownikowi.

Dla kogo urlop

Urlop ojcowski należy się pracownikowi, którego stosunki z pracodawcą reguluje umowa o pracę. Beneficjent świadczenia powinien także być ojcem dziecka, mężem lub partnerem życiowym matki. Z urlopu może skorzystać pracownik, który pracuje u pracodawcy co najmniej 10 miesięcy przed rozpoczęciem tygodnia, w którym urodziło się dziecko.

Ojciec na urlopie ma obowiązek uczestniczenia w wychowaniu dziecka. Warunkiem jego przyznania jest też opłacanie składki ubezpieczenia społecznego. W przypadku gdy zarobki pracownika nie pozwalają na opłacanie składek (najniższe kwalifikujące się zarobki to w tym wypadku 90 funtów tygodniowo), przysługuje mu nieodpłatny urlop, pod warunkiem że spełnione są pozostałe wymagania. Może wtedy otrzymać specjalny dodatek na czas trwania świadczenia.

Jeśli pracownik nie kwalifikuje się do otrzymania urlopu dla ojca, najlepszym rozwiązaniem będzie standardowy płatny urlop. Pracownik może skorzystać ze świadczenia również w przypadku zgonu noworodka. Ma takie prawo, w przypadku gdy dziecko urodzi się żywe na każdym etapie ciąży oraz w przypadku poronienia po 26 tygodniu ciąży.

Jak długo

Świadczenie może trwać tydzień lub dwa tygodnie. Urlopu nie można podzielić na części. Data rozpoczęcia urlopu zależy od wyboru pracownika. Może to być np. dzień narodzin dziecka lub określona liczba dni lub tygodni po narodzinach. Urlop może zacząć się w każdym dniu tygodnia, jednak nie przed narodzinami dziecka. Musi natomiast zakończyć się w ciągu 56 dni od narodzin. Jeżeli poród miał miejsce przed tygodniem, w którym był on wyznaczony, wówczas będzie to 56 dni, licząc od pierwszego dnia tego tygodnia.

Pracownik powinien zawiadomić pracodawcę na piśmie o zamiarze skorzystania z urlopu co najmniej 15 tygodni przed rozpoczęciem tygodnia, w którym przewidziane są narodziny dziecka. Termin rozpoczęcia urlopu można zmienić z 28-dniowym wyprzedzeniem. Długość urlopu przysługującego ojcu dzieci w przypadku ciąży mnogiej jest taka sama jak w przypadku ciąży pojedynczej.

Wysokość świadczenia

Jeśli pracownik korzysta z urlopu dla ojca i jego zarobki wynoszą co najmniej minimalną kwotę (LEL - Lower Earnings Limit), dzięki której opłaca składki ubezpieczenia społecznego, jest on uprawniony do pobierania specjalnej wypłaty SPP (Statutory Paternity Pay) podczas urlopu.

SPP wynosi 117,18 funtów lub 90 proc. średniego tygodniowego wynagrodzenia. Pracodawca otrzymuje zwrot większości SPP z ubezpieczenia społecznego. Żeby kwalifikować się do SPP, należy płacić podatki oraz składki na ubezpieczenie społeczne, będąc zatrudnionym na mocy umowy o pracę.

Ochrona pracownika

Podczas korzystania z urlopu pracownik ma prawo do standardowych przywilejów pracowniczych. Powinien mieć również zagwarantowany powrót na to samo stanowisko i jest chroniony przed dyskryminowaniem z powodu korzystania z urlopu dla ojca lub z powodu samego złożenia prośby o taki urlop.

Nieodpłatnych porad w sprawie praw pracownika udziela infolinia Advisory, Conciliation and Arbitration Service (Acas), tel. 08457 47 47 47., a także lokalne biura CAB (Citizens Advice Bureau) na terenie Wielkiej Brytanii.

WAŻNE ADRESY

www.direct.gov.uk

www.berr.gov.uk