O konieczności płacenia składek od pracy etatowej wiem dużo. Ale w jaki sposób oskładkowane jest zlecenie zawarte z własnym pracodawcą? Albo gdy prócz zlecenia obok etatu mamy jeszcze wykonywać zadania na podstawie umowy o dzieło? A do tego, kiedy ubezpieczenia są obowiązkowe, a kiedy dobrowolne – pyta pan Adam
Prawo pracy nie zabrania zatrudniania tego samego pracownika na podstawie różnych umów czy kontraktów. Z tym że pracodawca a nawet zleceniodawca muszą pamiętać, że ostatecznie o tym, jaka umowa została zawarta, świadczy nie jej nazwa, ale treść i charakterystyka. Z etatu wszystkie składki są obowiązkowe. Zarówno na ubezpieczenie społeczne (emerytalna, rentowa, wypadkowa i chorobowa), jak i zdrowotna.
Jedno zlecenie