Do rodziny należą dzieci własne i małżonków, dopóki nie skończą 25 lat. Muszą być jednak na utrzymaniu rodziców, aby były uznane za jej członków.
Czy dorosłe dziecko jest członkiem rodziny
Wychowujemy z mężem troje dzieci w wieku 12, 17 i 22 lata. Zamierzam składać wniosek o przyznanie zasiłków i dodatków na dwójkę z nich, bo najstarszy syn nie spełnia kryterium wieku do jego uzyskania. Czy będzie uwzględniony w składzie rodziny?