W styczniu i wrześniu przyszłego roku wynagrodzenia nauczycieli mają wzrosnąć po 5 proc. Najbardziej wzrośnie pensja stażysty. Ma ona wynosić 100 proc. tzw. kwoty bazowej dla nauczycieli. Obecnie średnie wynagrodzenie 31,7 tys. stażystów stanowi nie mniej niż 82 proc. tej kwoty.

Pensum nauczycielskie nadal będzie wynosić 18 godz. lekcyjnych. Nie wzrośnie więc, jak pierwotnie proponował rząd, do 22 godzin. W roku szkolnym 2009/2010 w ramach 40-godzinnego czasu pracy nauczyciele szkół podstawowych i gimnazjów będą jednak musieli prowadzić jedną godzinę zajęć dodatkowych, np. z uczniami osiągającymi słabsze wyniki w nauce. W kolejnych latach wymiar ten wzrośnie do dwóch godzin. Nauczyciele szkół ponadgimnazjalnych będą mieli obowiązek prowadzenia jednej godziny takich zajęć w tygodniu. Ten czas pracy będzie ewidencjonowany przez dopisanie do ramowych planów nauczania. Takie m.in. zmiany wprowadza przyjęta przez Sejm nowelizacja ustawy z 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (t.j. Dz.U. z 2006 r. nr 97, poz. 674 z późn. zm.). Ustawa trafi teraz do Senatu.