statystyki

Jaki jest limit składki chorobowej, gdy zleceniobiorca otrzymał kilka wynagrodzeń w jednym miesiącu

autor: Izabela Nowacka18.08.2016, 08:45; Aktualizacja: 18.08.2016, 11:05
pieniądze wyangrodzenie pensja

Składki na poszczególne ubezpieczenia nalicza się od przychodu uzyskanego w danym miesiącu bez względu na to, za jaki okres/okresy jest on należnyźródło: ShutterStock

Zatrudniamy zleceniobiorcę, który podlega ubezpieczeniom społecznym, w tym dobrowolnie chorobowemu. Wynagrodzenie miesięczne wynosi 8500 zł i jest wypłacane ostatniego dnia miesiąca. Na początku sierpnia wykonawca otrzymał wynagrodzenie za lipiec, a na koniec sierpnia otrzyma bieżące za sierpień. W sierpniu łącznie otrzyma więc 17 000 zł. Musimy naliczyć składki od całego przychodu, ale jak zastosować limit podstawy składki chorobowej? Czy w sierpniu można przyjąć podwójny limit w związku z wypłatą za dwa miesiące i czy nie dojdzie do przekroczenia, a może nadal będzie to jedna kwota ograniczenia i wtedy trzeba będzie naliczyć składkę tylko od 10 137,50 zł?

W dokumentach rozliczeniowych do ZUS za sierpień należy naliczyć składkę chorobową od podstawy wynoszącej 17 000 zł. Kwota miesięcznego limitu podstawy wymiaru tej składki ulega tu sumowaniu (podwojeniu), a więc nie dojdzie do przekroczenia kwoty wynoszącej 20 275 zł (10 137,50 zł x 2).

Umowa-zlecenie jest tytułem do obowiązkowych ubezpieczeń emerytalno-rentowych i wypadkowego oraz ubezpieczenia zdrowotnego. Osoba wykonująca pracę na podstawie takiej umowy podlega zgłoszeniu na druku ZUS ZUA do ubezpieczenia emerytalnego, rentowych, wypadkowego oraz zdrowotnego, od dnia oznaczonego w umowie jako dzień rozpoczęcia jej wykonywania. Natomiast przystąpienie do ubezpieczenia chorobowego zależy od woli zleceniobiorcy (ubezpieczenie chorobowe pozwoli jednak zyskać prawo do zasiłków). Może on, ale nie musi przyłączyć się do tego ubezpieczenia na swój wniosek w każdym czasie trwania umowy, a więc nie tylko od początku wykonywania pracy zleconej. Jednak wówczas objęcie dobrowolnie ubezpieczeniem chorobowym następuje nie wcześniej niż od dnia, w którym wniosek o objęcie został zgłoszony w ZUS. Natomiast objęcie ubezpieczeniem chorobowym od dnia wskazanego we wniosku następuje tylko wtedy, gdy nastąpi razem ze zgłoszeniem do ubezpieczeń emerytalnego i rentowych, w terminie 7 dni od daty rozpoczęcia pracy na umowę-zlecenie.

Podstawa wymiaru

Podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne, rentowe, chorobowe oraz wypadkowe zleceniobiorców stanowi przychód w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym od oso´b fizycznych osiągany z tytułu wykonywania umowy-zlecenia, jeżeli w umowie tej określono odpłatność za jej wykonywanie kwotowo, albo w kwotowej stawce godzinowej lub akordowej, albo prowizyjnie. Jeżeli odpłatność za wykonanie umowy została ustalona w innej formie, podstawę wymiaru składek na wymienione ubezpieczenia stanowi zadeklarowana kwota, nie niższa jednak od kwoty minimalnego wynagrodzenia. Tak ustalona podstawa dla składek społecznych stanowi jednocześnie podstawę wymiaru składki zdrowotnej, z tym że przychód pomniejsza się o potrącone przez płatnika w danym miesiącu składki na ubezpieczenia społeczne w części finansowanej przez ubezpieczonego.

Dwa ograniczenia

Przy ustalaniu co miesiąc podstawy wymiaru składek emerytalnej i rentowej oraz chorobowej należy przestrzegać dwóch ograniczeń. Pierwsze dotyczy rocznej podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe. W roku kalendarzowym nie może być ona wyższa od kwoty odpowiadającej trzydziestokrotności prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego w gospodarce narodowej na dany rok kalendarzowy określonego w ustawie budżetowej. W 2016 r. limit wynosi 121 650 zł. Drugie ograniczenie ustanowiono dla podstawy wymiaru dobrowolnej składki chorobowej. Miesięcznie nie może ona przekraczać 250 proc. prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego przyjętego do ustalenia kwoty ograniczenia rocznej podstawy wymiaru składek. W okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2016 r. maksymalna podstawa wymiaru to 10 137,50 zł.


Pozostało 72% tekstu

Prenumerata wydania cyfrowego

Dziennika Gazety Prawnej
7,90 zł
cena za dwa dostępy
na pierwszy miesiąc,
kolejny miesiąc tylko 79 zł
Oferta autoodnawialna
KUPUJĘ

Pojedyncze wydanie cyfrowe

Dziennika Gazety Prawnej
4,92 zł
Płać:
KUPUJĘ
Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu tylko za zgodą wydawcy INFOR Biznes. Kup licencję

Polecane

Twój komentarz

Zanim dodasz komentarz - zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.

Widzisz naruszenie regulaminu? Zgłoś je!

Polecane