Jedyna poprawka Senatu miała charakter redakcyjny i zmierzała do poprawienia czytelności ustawy.

Nowelizacja ustawy o świadczeniach rodzinnych wprowadza nowe rozwiązania dotyczące zasad przyznawania zasiłku pielęgnacyjnego oraz innych świadczeń uzależnionych od niepełnosprawności. Nabycie tych świadczeń uzależnione jest od posiadania orzeczenia o niepełnosprawności wydawanego przez powiatowe zespoły orzekające. Zwykle trwa to dość długo.

Według nowych przepisów, jeżeli wniosek o zasiłek wraz z dokumentacją zostanie złożony w ciągu trzech miesięcy od wydania orzeczenia o niepełnosprawności, to prawo do tego zasiłku będzie musiało być ustalone od miesiąca, w którym do powiatowego zespołu orzekającego został złożony wniosek o zasiłek.

Nowelizacja stanowi realizację orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego z 23 października 2007 r.

Jeżeli między upływem ważności orzeczenia o niepełnosprawności do czasu uzyskania nowego minie jakiś czas, to uprawniony do świadczeń rodzinnych uzależnionych od posiadania takiego orzeczenia, otrzyma zasiłek wypłacony wstecznie, a więc także za okres, w którym nie dysponował ważnym orzeczeniem o niepełnosprawności.

Zmienione przepisy przewidują także, że do rodziny będzie zaliczane dziecko, na które rodzic pobiera świadczenie pielęgnacyjne, a które ma już własne dziecko.

Nowelizacja stanowi realizację orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego z 23 października 2007 r.

Teraz ustawa zostanie skierowana do podpisania przez prezydenta.