Pierwszym stopniem wojskowym żołnierza zawodowego w korpusie szeregowych zawodowych będzie szeregowy (marynarz), a nie jak obecnie starszy szeregowy (starszy marynarz).

- Wynika to z rządowego programu profesjonalizacji Sił Zbrojnych RP na lata 2008-2010 - mówi ppłk Tomasz Mazurek z zespołu prasowego Sztabu Generalnego WP.

Dodaje, że wszystkie stopnie wojskowe od szeregowego do generała będą stopniami żołnierzy zawodowych.

Takie rozwiązanie zostało wprowadzone do ustawy z 24 października 2008 r. o zmianie ustawy o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej oraz ustawy o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych. Nowelizacja została podpisana już przez prezydenta i najprawdopodobniej jutro zostanie ogłoszona w Dzienniku Ustaw.

Następstwem tej zmiany jest przygotowany przez resort obrony narodowej projekt nowelizacji rozporządzenia ministra obrony narodowej z 22 marca 2004 r. w sprawie określenia grup uposażenia (Dz.U. nr 50, poz. 487). W tabeli określającej grupy uposażeń dla poszczególnych stopni etatowych, do których zaszeregowane są stanowiska służbowe żołnierzy zawodowych, dodano stopień szeregowego (marynarza).

Nowo utworzone stanowisko służbowe będzie przypisane do grupy uposażenia określonego liczbą 0.

Obecnie starszy szeregowy żołnierz zawodowy może liczyć na uposażenie w wysokości 2,2 tys. zł brutto.