Od końca sierpnia Komitet Inicjatywy będzie zbierać podpisy pod obywatelskim projektem ustawy ograniczającej handel w niedzielę, wigilię Bożego Narodzenia oraz w Wielką Sobotę. Ma 3 miesiące, aby uzyskać poparcie co najmniej 100 tys. osób. Jeżeli się uda, pomysł trafi do Sejmu.

Obywatelski projekt ustawy zakłada ograniczenie handlu w niedzielę, a także w wigilię Bożego Narodzenia oraz w Wielką Sobotę. Zakaz sprzedaży niedzielnej ma obejmować zarówno transakcje detaliczne, jak i hurtowe. W dokumencie jest mowa o obostrzeniu wobec innych czynności sprzedażowych. Chodzi tu między innymi o sortowanie, klasyfikowanie czy magazynowanie produktów i towarów. Te czynności w ostatni dzień tygodnia także będą zakazane. Takie same restrykcje obejmą podmioty świadczące usługi na rzecz handlu. W wigilię Bożego Narodzenia oraz Wielką Sobotę sprzedaż będzie dozwolona do godziny 14. Jeżeli jednak Wigilia lub święto wypadnie w niedzielę mają być traktowane jako dzień, w którym obowiązuje zakaz handlu.

W myśl pomysłu przedstawionego przez obywateli zakaz będzie obowiązywał od godziny 6 rano w niedzielę do godziny 6 rano kolejnego dnia. Ma on dotyczyć również pracowników tymczasowych i zatrudnionych w formie outsourcingu pracowniczego.

Reklama

Przepisy ustawy miałyby objąć zakazem także franczyzobiorców, przedsiębiorców prowadzących działalność w oparciu o umowę agencji z wyłączeniem stacji paliw płynnych oraz prowadzących handel obwoźny i obnośny. Projekt obywatelski przewiduje kilka odstępstw ułatwiających konsumentom dostęp do dóbr w ostatni dzień tygodnia. Handel ma być dopuszczony w dwie kolejne niedziele przypadające przed Świętami Bożego Narodzenia do godziny 14. Dodatkowo do sklepu będzie można udać się w niedzielę poprzedzającą Święta Wielkiejnocy, w ostatnią niedzielę stycznia, czerwca i sierpnia oraz w pierwszą niedzielę lipca.

Zakaz handlu w niedzielę oraz ograniczenia dotyczące wigilii Bożego Narodzenia i Wielkiej Soboty nie będą dotyczyły między innymi przedsiębiorców-osób fizycznych, które wykonują działalność gospodarczą we własnym imieniu, stacji paliw, aptek i punktów aptecznych, placówek handlowych w zakładach hotelarskich i placówkach służby zdrowia, a także stref wolnocłowych. Niestosowanie się do przepisów zapisanych w projekcie ustawy ma być karane grzywną albo karą ograniczenia lub pozbawienia wolności do lat dwóch.

Inicjatorem koncepcji wprowadzającej opisane zmiany jest Krajowy Sekretariat Banków, Handlu i Ubezpieczeń NSZZ "Solidarność". W skład Komitetu Inicjatywy ustawodawczej wchodzą również inne związki zawodowe, organizacje społeczne i organizacje zrzeszające pracodawców. Są to między innymi Naczelna Rada Zrzeszeń Handlu i Usług, Spółdzielnie Spożywców Społem oraz Związek Rzemiosła Polskiego.

Aleksandra Kowalczyk