"Spodziewamy się, że w przyszłym roku bezrobocie wzrośnie w graniach 1 - 3 pkt proc. Niewielki wzrost będzie związany ze spowolnieniem gospodarczym. Na pewno nie będzie to tak dramatyczny wzrost, jak w roku 2000/01" - powiedziała.

"Wzrost ten może mieć charakter przejściowy"

"Wzrost ten może mieć charakter przejściowy" - dodała.

Eksperci z Instytutu Badań Strukturalnych szacują, że w związku ze spowolnieniem gospodarczym nastąpi przejściowy wzrost bezrobocia o ok. 2 pkt proc. w latach 2009 - 2010.