Prawo do wcześniejszych emerytur - według tej ustawy - ma stracić większość nauczycieli, część kolejarzy oraz dziennikarze.

Według ustawy "pomostówki" mają przysługiwać jedynie osobom urodzonym po 1 stycznia 1948 r. i które do 1 stycznia 1999 r. przepracowały co najmniej 15 lat w szczególnych warunkach albo wykonywały przez ten czas pracę o szczególnym charakterze. Ustawa ma także objąć osoby wykonujące takie prace po 31 grudnia 2008 r. Emerytury "pomostowe" mają stopniowo wygasać.

Ustawa stanowi jednocześnie, że osoby, które rozpoczęły pracę przed 1 stycznia 1999 r. i co najmniej 15 lat przepracowały w szczególnych warunkach, otrzymają rekompensaty za utratę prawa do wcześniejszej emerytury.

Posłowie na początku listopada odrzucili zaproponowany przez prezydenta projekt przedłużający o rok - do 31 grudnia 2009 roku - obowiązywanie dotychczasowych przepisów regulujących zasady przechodzenia na wcześniejszą emeryturę.

Tusk zadeklarował, że jeśli będzie trzeba "pójdzie na kolanach" do prezydenta, by nie wetował tej ustawy

Prezydent Lech Kaczyński zapowiedział wtedy, że bardzo mocno będzie się zastanawiał nad rządową propozycją w sprawie emerytur pomostowych. Pytany, czy zawetuje tę ustawę przyznał, że "w Polsce istnieje poważny problem ludzi, którzy przechodzą na emerytury za wcześnie". Gdyby prezydent zawetował rządową ustawę od 2009 r. przechodzenie na wcześniejsze emerytury zostałoby całkowicie zablokowane.

Z kolei premier Donald Tusk zadeklarował podczas debaty nad ustawą o "pomostówkach" w Sejmie, że jeśli będzie trzeba "pójdzie na kolanach" do prezydenta, by nie wetował tej ustawy.

Senacka komisja gospodarki zaakceptowała ustawę o emeryturach pomostowych bez poprawek, ale z wnioskami mniejszości. Zgłosił je senator Stanisław Kogut (PiS) na podstawie sugestii przedstawicieli związków zawodowych.

Wnioski przewidują m.in. przyznanie prawa do "pomostówek" kierowcom ciężarówek, listonoszom, osobom pracującym poza pomieszczeniami zamkniętymi, w hałasie, w systemie zmianowym nocnym, nauczycielom pracującym przy tablicy, konduktorom, zwrotniczym na kolei i w metrze, muzykom grającym na instrumentach dętych, kierowcom autobusów, także wtedy, gdy nie są zatrudnieni w transporcie publicznym.

Swoje stanowisko wobec ustawy o "pomostówkach" przygotowuje także senacka komisja rodziny i polityki społecznej

Swoje stanowisko wobec ustawy o "pomostówkach" przygotowuje także senacka komisja rodziny i polityki społecznej.

Senat zajmie się także ustawą o ustanowieniu wieloletniego programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania". Ma ona umożliwić dożywianie w szkołach głodnych dzieci bez konieczności przeprowadzania rodzinnych wywiadów środowiskowych i wydawania decyzji administracyjnych.

Innym punktem posiedzenia będzie ustawa zakładająca utworzenie Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury, która prowadzić będzie aplikację ogólną, sędziowską i prokuratorską. Ma ona zastąpić działające dotychczas Krajowe Centrum Szkolenia Kadr Sądów Powszechnych i Prokuratury.

Senatorowie mają także zakończyć prace nad własną inicjatywą ustawodawczą dotyczącą ustawy o obywatelstwie polskim. Jeśli Senat zaakceptuje ten projekt, trafi on do Sejmu.