EU chce zachęcić do pracy na jej terytorium wysoko wykwalifikowanych pracowników z państw trzecich. Mają uzyskiwać dwuletnie zezwolenie na pobyt i pracę.
W Parlamencie Europejskim w tym tygodniu będą kontynuowane prace nad wprowadzeniem tzw. błękitnej karty. Ma ona ułatwić legalne uzyskanie wykwalifikowanym imigrantom spoza UE.
Będzie ona funkcjonować jako zezwolenie na pobyt i pracę przez 2 lata z możliwością jej przedłużenia. Prawo do niej mają mieć osoby, które posiadają dyplom ukończenia szkoły wyższej lub wyższej szkoły zawodowej, a także osoby z doświadczeniem zawodowym wynoszącym sześć lat, z tego co najmniej dwa lata na stanowisku kierowniczym. Po pięciu latach pracy w Unii Europejskiej posiadacz tej karty ma otrzymywać status rezydenta długoterminowego.
Takie rozwiązania przewidziane są w dyrektywie Rady w sprawie warunków wjazdu i pobytu obywateli krajów trzecich w celu podjęcia pracy w zawodzie wymagającym wysokich kwalifikacji i w poprawkach do decyzji zaproponowanych przez Parlament w procedurze konsultacji.
Dla porównania, w USA Zielona Karta pozwala na stały pobyt do 10 lat i pozwala ludziom pracować i swobodnie podróżować na terenie całych Stanów.
Do Unii Europejskiej przybywa zaledwie 5,5 proc. wysoko wykwalifikowanych migrantów z Afryki północnej, podczas gdy USA lub Kanadę wybiera 54 proc. z nich. Główną przyczyną tak niskiej atrakcyjności UE jako celu migracji jest istnienie 27 różnych systemów przyjmowania imigrantów.
- Zastosowanie kompleksowego i spójnego podejścia do europejskiej polityki migracyjnej jest konieczne. Przyciągając wysoko wykwalifikowanych specjalistów, Unia przyczynia się do zwiększenia konkurencyjności i wzrostu gospodarczego - podkreśla Ewa Klamt, niemiecka posłanka i sprawozdawczymi projektu w Parlamencie.
Na podstawie błękitnej karty w UE będą mogli przebywać również członkowie rodzin pracowników. O liczbie przyjętych migrantów zadecydują poszczególne kraje członkowskie. Raport w sprawie Błękitnej Karty będzie omawiany na najbliższej sesji plenarnej Parlamentu Europejskiego, w najbliższą środę.
Polskie firmy korzystają już z ułatwień w zatrudnianiu cudzoziemców spoza UE od lipca 2007 r. - mogą bez zezwolenia zatrudniać Ukraińców, Białorusinów i Rosjan. Obecnie (od lutego tego roku) mogą oni pracować w Polsce we wszystkich branżach przez pół roku. Wcześniej bez zezwolenia mogli pracować przez okres trzech miesięcy.
18,5 mln obywateli krajów trzecich przebywa legalnie w Unii Europejskiej