"Nie przygotowałem żadnego ustępstwa. To spotkanie ma charakter rutynowy" - powiedział dziennikarzom szef rządu. Dodał, że w wyniku negocjacji w Komisji Trójstronnej liczba uprawnionych do wcześniejszych emerytur wzrosła dwukrotnie w stosunku do początkowych zamierzeń rządu.

W spotkaniu z premierem w Centrum Partnerstwa Społecznego "Dialog" uczestniczą szefowie największych central związkowych. Związkowcy negatywnie oceniają m.in. zmniejszenie liczby uprawnionych do wcześniejszych emerytur. W ich ocenie, rząd łamie zasady dialogu społecznego i lekceważy związki zawodowe.

Odnosząc się apelu związku "Sierpień 80", który wezwał do strajku generalnego, Tusk stwierdził, że nie obawia się jakichś "szczególnych protestów związkowców". Komentując zakończoną w piątek przez "Sierpień 80" okupację jego biura poselskiego, premier stwierdził, że "najbardziej radykalne odłamy związkowców korzystają z takich form, gdyż wiedzą, że dziś nie ma ani atmosfery, ani pogody, ani warunków na jakieś bardziej masowe protesty".