Zarządzanie kapitałem ludzkim w perspektywie zbliżającego się globalnego kryzysu finansowego, budowanie przywództwa, twórcze zarządzanie wiedzą, czy szkolenia metodą tzw. coachingu - to tylko niektóre z ponad stu wykładów, które odbędą się w dniach od 24-27 listopada w hotelu Hilton.

- Ideą przewodnią Kongresu jest spojrzenie na aspekty zarządzania ludźmi i ich rozwojem w kontekście globalnym, czerpanie doświadczeń światowych oraz umiejętność wykorzystywania nowych rozwiązań na gruncie lokalnym - mówi Dorota Milke, menedżer projektu.

Tegoroczną edycję Kongresu Kadry 2008 wyróżnia rozmach pod względem ilości zaplanowanych odczytów (108 konferencji).

Z odczytami wystąpi ponad 140 ekspertów, w tym ponad 40 zagranicznych m.in. z USA, Holandi, Niemiec, Włoch, Wenezueli czy Kanady. Organizatorom - portalowi Nowoczesna Firma oraz fundacji Obserwatorium Zarządzania - udało się na konferencję przyciągnąć m.in. takie nazwiska, jak Adam Leszkiewicz, minister z Kancelarii Premiera. Swojej obecności nie wykluczył też minister Michał Boni (przedstawi m.in. wyniki raportu o kapitale intelektualnym Polski).

Wykład też wygłosi prof. Witold Orłowski, a także światowe sławy, takie jak holenderski twórca zarządzania różnicami kulturowymi Geert Hofstede czy Karl-Erik Sveiby z Finlandii - autor niezwykle modnej koncepcji twórczego zarządzania wiedzą.

Wśród najbardziej egzotycznych wykładów na wyróżnienie zasługuje wystąpienie arabskiego eksperta Ibrahima Al. Dossary z Bahrajnu o budowaniu przywództwa w sytuacji fuzji i przejęć.

Teoretycznym wykładom towarzyszyć będą jednodniowe warsztaty z technik rozwoju osobistego, a także Expo - ekskluzywna wystawa polskich i zagranicznych firm świadczących usługi w zakresie HR. W ramach 18 ścieżek tematycznych zaplanowanych jest ponad 100 różnych form wystąpień, m.in. case study, prelekcje i prezentacje wyników badań.

Organizatorzy przewidują również uroczysty bankiet, konkursy i występy artystyczne.

Uczestnictwo w imprezie jest odpłatne. Udział w dwudniowym kongresie i bankiecie to koszt 1990 zł. Za warsztaty trzeba zapłacić dodatkowo 990 zł. Szczegółowy program Kadr 2008 dostępny jest na stronie: www.kongreskadry.nf.pl