Wart 90 mln zł projekt pt. Program wspierania wykorzystania narzędzi i metodyk informatycznych w przedsiębiorstwach zrealizowała spółka specjalizująca się w edukacji informatycznej - Altkom Akademia. Szkolenia przeprowadzone były w latach 2005-2008 i dotyczyły wykorzystania narzędzi informatycznych.

Dotyczyły one takich tematów jak: zarządzanie projektami, analiza procesów biznesowych, business intelligence, Office intelligence, inżynieria oprogramowania oraz zarządzanie infrastrukturą IT.

Ponadto chętni mogli wziąć udział w kursach rozwijających umiejętności społeczne i biznesowe. Ich adresatami byli zarówno pracownicy, jak i przedstawiciele kadry kierowniczej, w tym członkowie zarządu oraz akcjonariusze lub udziałowcy firm.

- Od 2005 roku przeszkoliliśmy w sumie prawie 23 tys. osób. To o prawie 9 tys. więcej, niż zakładaliśmy. Połowa z nich brała udział w szkoleniu po raz pierwszy w życiu - informuje Katarzyna Chojnowska, dyrektor działu Edukacja w Altkom Akademii.

Badania przeprowadzone przez firmę badawczą Millward Brown SMG/KRC po zakończeniu projektu pokazują, że był to nie tylko największy projekt tego typu w Polsce, ale również jeden z najbardziej efektywnych. Aż osiem na dziesięć uczestniczących w szkoleniach pracowników zadeklarowało, że zdobytą dzięki kursom wiedzę wykorzystuje w swojej pracy.

Niemal wszyscy objęci projektem deklarowali, że znacznie lepiej wykorzystują obecnie narzędzia informatyczne, a zdobyta przez nich wiedza i umiejętności wpłynęły na wzrost jakości usług oraz produktów oferowanych przez firmę (taką deklaracje złożyło aż 76 proc. respondentów).

W kolejce po unijne pieniądze czekają już dwa kolejne projekty Altkomu dotyczące informatyzacji kraju. Na Mazowszu projekt pod tytułem Rozwój kompetencji IT kadr województwa. Natomiast na Pomorzu - Nowoczesne kadry w trójmiejskich przedsiębiorstwach, zakładający zarówno obsługę podstawowego oprogramowania PC, jak i zarządzanie projektami IT.

46 proc. Polaków wciąż nie potrafi obsługiwać komputera